Univerzita ocenila celoživotní přínos emeritního přednosty III. interní kliniky Vlastimila Ščudly

Profesor Vlastimil Ščudla obdržel Pamětní medaili UP.
Foto: Velena Mazochová
pátek 22. dubna 2016, 14:36 - Text: Velena Mazochová

U příležitosti životního jubilea předal rektor Jaroslav Miller Pamětní medaili Univerzity Palackého přednímu odborníkovi v oblasti vnitřního lékařství a hematologie Vlastimilu Ščudlovi. Ocenil tak jeho celoživotní vědeckou, pedagogickou a řídící práci pro univerzitu, fakultu i olomouckou fakultní nemocnici.

 „Váš životopis je ohromující, velmi si vaší práce vážíme. Důkazem je i to, že jsme vás před měsícem navrhli do patnáctičlenné komise Národního akreditačního úřadu,“ uvedl Jaroslav Miller. „Do dalších let vám přeji, ať jsou produktivní a ať se vám i nadále daří udržovat s univerzitou i nemocnicí intenzivní vztah,“ popřál rektor.

Působení Vlastimila Ščudly na lékařské fakultě ocenil také její děkan Milan Kolář. „U pana profesora se krásně pojí symbolika lékařské fakulty a fakultní nemocnice. Je velmi váženým a vzácným členem akademické obce a ve své osobě spojuje všechny tři oblasti klíčové lékařské fakulty - vynikající léčebně preventivní péči, vědu a výzkum i výuku,“ zdůraznil Milan Kolář.

Podle ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Romana Havlíka se Vlastimil Ščudla významně zasloužil zejména o odborný a personální rozvoj III. interní kliniky. „Nebývá standardem, že někdo předá excelentní pracoviště, které téměř nemá konkurenci v celé republice. Profesor Ščudla vychoval celou generaci následovníků, kteří jsou nadchnuti pro obor a mnozí z nich by mohli vést největší kliniky nejen v Česku,“ podtrhl Havlík.

Vlastimil Ščudla byl jmenován přednostou III. interní kliniky v roce 1988 a v jejím čele stál až do roku 2010. Výrazně se podílel na jejím odborném rozvoji a profilaci, zaměřené na nefrologii, revmatologii, endokrinologii, poruchy metabolismu lipidů a osteologii. Stál rovněž u založení osteocentra a denzitometrického pracoviště, do organizační struktury kliniky začlenil endokrinologii a podpořil rozšíření dialyzačního střediska i transplantační program ledvin. Orientaci kliniky rozšířil o problematiku monoklonálních gamapatií a mnohočetného myelomu, které jsou také jeho hlavním odborným zájmem. „Je to skupina krevních chorob, při nichž buňky produkují abnormální typ bílkoviny, která tělu škodí,“ vysvětlil Vlastimil Ščudla. Oddělení pro léčbu mnohočetného myelomu se pod jeho vedením stalo uznávaným konzultačním centrem v rámci celé republiky.

V současné době se podílí na výuce mediků a v rámci částečného úvazku pokračuje v odborné práci. Udělení Pamětní medaile UP chápe jako významné ocenění své dosavadní práce. „Na velké pocty příliš nejsem, ale každý člověk je jistě rád, když vidí, že si vedení všimlo, že té práci něco obětoval,“ uvedl Vlastimil Ščudla.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.