S Fulbrightovým stipendiem odjel do USA hematolog Vít Procházka

V Minnesotě stráví Vít Procházka šest měsíců.
Foto: Archiv VP
sobota 17. října 2015, 07:10 - Text: Velena Mazochová

Na půlroční vědeckou stáž do USA odjel díky Proshek – Fulbrightovu grantu docent Hematologicko-onkologické kliniky lékařské fakulty Vít Procházka. Na Minnesotské univerzitě se bude do února příštího roku věnovat analýze prognostických faktorů léčby Hodgkinova lymfomu.

Vít Procházka v USA zakotvil na hemato-onkologickém oddělení v pozici „visiting scholar“, která umožňuje zapojit se do klinického výzkumu, účastnit se seminářů a odborných konzultací, a navázat tak cenné kontakty. Do února příštího roku chce na kontrolní skupině amerických pacientů otestovat pilotní data a hypotézy, vypracované v rámci multidisciplinárního výzkumného projektu. „Je zaměřen na definování prognostických faktorů v éře moderní léčby Hodgkinova lymfomu. Zajímá nás důkladná analýza moderních zobrazovacích metod, zejména pozitronové emisní tomografie, klinický přínos moderní matematické analýzy dat a také inovativní možnosti automatické analýzy histologických vzorků tkáně nádoru,“ popsal hematolog.

Nic z toho by podle něj nebylo možné bez know-how a spolupráce s řadou pracovišť olomoucké univerzity – s Ústavem imunologie, Klinikou nukleární medicíny, Ústavem klinické a molekulární patologie lékařské fakulty nebo s katedrou matematické analýzy a aplikované matematiky přírodovědecké fakulty. „Naše pilotní data a hypotézy bychom rádi testovali na datech ´kontrolní´ kohorty amerických pacientů, což předpokládá vytvoření podobného paralelního týmu zde v USA,“ vysvětlil Procházka, který se na domovské klinice zaměřuje na léčbu nemocných s maligními lymfomy a na klinický a preklinický výzkum.

Přínosné podněty nachází olomoucký hematolog také v osvojování zkušeností s americkým akademickým prostředím a se špičkovou světovou medicínou. „Ve Spojených státech je obrovský tlak na výkon, efektivitu a týmovou spolupráci. Tyto principy bych rád přenesl do našeho prostředí. Je velmi obtížné komunikovat napříč specializacemi a obory, ale bez této translace není moderní výzkum možný,“ uvedl Procházka.

Zahraniční zkušenost je pro vědeckého pracovníka podle něj nezbytná nejen z hlediska odborného přínosu: „Stejně důležitá je možnost získat odstup, mít čas problémy důkladně promyslet a nahlédnout na ně z jiné perspektivy. A samozřejmě – člověk získá značnou dávku pokory.“

Stipendijní pobyt dotovaný z grantu komise J. W. Fulbrighta získal Vít Procházka poprvé a za podnět vděčí zkušenostem svého kolegy Tomáše Fürsta z přírodovědecké fakulty. Oceňuje také vstřícnost vedení olomoucké kliniky, fakultní nemocnice a lékařské fakulty. „Půlroční absence znamená pro mateřské pracoviště značnou zátěž. Ze všech stran se mi dostalo maximální možné podpory, což není na všech českých univerzitách běžné,“ zdůraznil Procházka.

Ve Spojených státech stráví šest měsíců s celou rodinou. „Děti chodí do školy a má nekonečně tolerantní manželka Kateřina zajišťuje týlovou podporu,“ uzavřel Procházka.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.