První letošní přijímačky na medicínu se konaly v Tel Avivu

Proděkan pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy lékařské fakulty Jiří Ehrmann.
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 4. února 2016, 07:30 - Text: Velena Mazochová

Jako první mají letos za sebou přijímací zkoušky ke studiu na olomoucké lékařské fakultě uchazeči z Izraele. Ke zkušebním testům pro anglické studijní programy General Medicine a Dentistry se jich začátkem ledna sešly v Tel Avivu na tři desítky. Přijímací řízení pro zahraniční studenty budou postupně probíhat na dalších místech v Evropě, Asii a USA až do konce srpna.

Uchazeči absolvovali testy obsahující padesát otázek z biologie, chemie, matematiky nebo fyziky i osobní pohovor. „Přijímací testy mají stanoveny přesná pravidla včetně minima dosažených bodů. Ve druhém kole musí examinátor formou pohovoru odhadnout zejména zralost uchazeče ke studiu medicíny, míru jeho motivace a zodpovědnosti,“ upřesnil proděkan pro zahraniční vztahy a anglické programy Jiří Ehrmann. Pokud nejde o rodilé mluvčí, je třeba prokázat také znalost angličtiny předložením mezinárodního certifikátu nebo absolvováním jazykového testu.

V Tel Avivu zvládlo přijímací řízení 18 z 31 uchazečů. Od konce ledna k nim přibyli další čtyři z 29 zájemců, kteří testy skládali ve Stockholmu. Od dubna do srpna se přijímací zkoušky uskuteční také v Londýně, Berlíně, Dublinu, Lisabonu, Dubaji, New Yorku, Tokiu a v dalších městech Evropy a Asie. Celkem je připraveno více než třicet přijímacích kol. „Je to velké číslo, ale snažíme se uchazečům vycházet vstříc, aby si nemuseli hradit nákladnou cestu. Máme už vytvořenou stabilní skupinu pedagogů, kteří mají s přijímacím řízením v zahraničí dostatečné zkušenosti,“ uvedl Jiří Ehrmann. Kalendář přijímaček zároveň reflektuje lhůty pro udělení víz stejně jako skutečnost, že studenti podávají přihlášky na více vysokých škol. „Například o přijetí na britské univerzity se dovědí až v polovině srpna, proto vypisujeme další kola i na konci prázdnin,“ vysvětlil Ehrmann.

Lékařská fakulta letos přijme do prvního ročníku General Medicine osmdesát studentů, program Dentistry otevře pro dvacet úspěšných uchazečů. Musí přitom brát zřetel na to, že část přijatých studentů oznámí příliš pozdě, že ke studiu nenastoupí. „Většinou je třeba spoléhat na dlouholetou zkušenost a odhadnout, kolik z nich se reálně zapíše. Pomáhají tomu zálohové platby, které přijatí uchazeči musí zaplatit do šesti týdnů po oznámení o přijetí,“ upozornil Ehrmann.

Stovka studentů prvních ročníků představuje podle něj strop provozních kapacit. „Naopak méně by jich nemělo být z ekonomických důvodů. Je veřejně známo, že anglické studijní programy subvencují ty české, které jsou podfinancované,“ připomněl Jiří Ehrmann. Budoucí všeobecní lékaři z ciziny za studium v Olomouci zaplatí 10 000 euro ročně, studenty zubního lékařství stojí o 1 180 eur více.

Fakulta zároveň udržuje vysokou kvalitu přijímacích zkoušek i studia. „Nároky jsou pro zahraniční uchazeče přibližně stejné jako pro ty tuzemské. Určitě nejsme žádná druhá liga, což dokládají zejména reakce zprostředkovatelských agentur, které nám vyčítají přílišnou obtížnost testů. Stejně tak se může stát, že po prvním ročníku dál nepustíme čtyřicet procent studentů, jak k tomu bohužel došlo například před dvěma lety,“ doplnil Jiří Ehrmann.

V současné době studuje v Olomouci 277 posluchačů studijního programu General Medicine a 55 studentů Dentistry. Největší procento tvoří studenti z Velké Británie, Malajsie, Izraele a Taiwanu.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.