Profesora Pearsona příjemně překvapila kvalita olomouckého centra JBI

Alan Pearson (vlevo) a Miloslav Klugar po čtvrtečním worshopu.
Fotogalerie: Pavel Konečný
pátek 30. května 2014, 18:28 - Text: Pavel Konečný

Zakladatel Joanna Briggs Institute (JBI) profesor Alan Pearson navštívil Olomouc. Přijel se podívat, jak funguje zatím jediná pobočka JBI ve střední Evropě. Po celém světě jich je přes sedmdesát.

„Olomoucké“ The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute v současnosti zpracovává ve čtyřech oblastech systematická review, tedy systematické výzkumné přehledy se statistickými výstupy, které jsou lékařům a dalším zdravotnickým profesionálům nápomocny v rozhodnutí, jaká léčba nebo postup je pro pacienta nejefektivnější či nejvhodnější. Týkají se hyperbarické oxygenoterapie, účinnosti fyzioterapie po náhradě kyčelního kloubu, účinnosti chirurgického zákroku při vbočeném palci nohy a strategie aktivního stárnutí nebo také efektivity nákladů zdravotnické péče.

„České centrum je nové, bylo založeno v prosinci 2013, neočekával jsem příliš. Nicméně jsem byl příjemně překvapen, jak se centrum rychle rozvinulo, jaké má zázemí a kolik tady pracuje lidí. Je velmi dobře strukturované i řízené,“ prohlásil Pearson.

V Olomouci ve středu přednášel před téměř zaplněnou posluchárnou lékařské fakulty pro akademickou obec Univerzity Palackého, ve čtvrtek vedl workshop pro kmenové členy centra. „Ten byl pro mě nejdůležitější. Protože se pořád učíme, jsou workshopy cenné, jelikož přinášejí praktické zkušenosti,“ uvedl finský člen olomouckého týmu JBI Andrew Sirkka.

Do Olomouce Pearson dorazil na pozvání ředitele centra Miloslava Klugara. „Loni se mě při setkání v Adelaide doktor Klugar zeptal, zda mám čas, souhlasil jsem. Rád se jezdím podívat na centra, která jsou všude po světě. Sleduji, jak se jim daří a jak pracují a jak ovlivňují svět kolem sebe, především činnost nemocnic,“ vysvětlil Pearson. Setkal se s přednostkou ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, vedením centra i s rektorem univerzity. „Nebyla to kontrola a vzhledem k tomu, že centrum je dobře rozvinuté, mou zásadní pomoc nepotřebuje. Významná je také skutečnost, že se centrum zaměřuje, kromě ČR, také na středoevropské sousedy. Jako první a jediné centrum ve střední Evropě má obrovský potenciál. Jeho fungováním jsem potěšen a nemyslím si, že po mně tady zůstane nějaký zlomový odkaz,“ řekl Person.

S tím nesouhlasil jeden z pracovníků centra Juraj Čáp. „Je to ‚otec zakladatel‘, a má tím pádem nejfundovanější informace. Navíc velmi složitou a komplexní metodologii dovede podat uchopitelným způsobem, a přitom to není to z druhé ruky,“ objasnil Čáp.

„I přes krátkou dobu oficiální existence centra jsme podali do soutěže o finanční granty několik mezinárodních projektů. Všechny v oblasti Evidence-Based Health Care a Systematických review. Nejúžeji momentálně spolupracujeme s pěti evropskými centry JBI, přičemž potenciál spolupráce je celosvětový a absolvovali jsme trénink v rámci školení trenérů JBI. Věřím, že získáme akreditaci a budeme školit odborníky dalších budoucích center JBI, jak v Čechách, tak ve střední Evropě,“ nastínila budoucnost Jana Marečková.

Ředitel Klugar doplil, že centrum nyní podává projekty v rámci výzev programu Horizont 2020. „Počet systematických review plánujeme rozšířit na osm až deset ročně,“ dodal Klugar. Kromě hyperbarické medicíny se centrum bude věnovat problematice diabetu, ale i ekonomickým otázkám v oblasti nákladovosti zdravotnických postupů.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.