Olomoučtí medici zazářili v česko-slovenské soutěži studentských vědeckých prací

Část týmu lékařské fakulty (zprava): Proděkanky LF UP Hana Kolářová a Eliška Sovová, Jakub Vaněk, Kateřina Čížková, Aneta Rajdová, David Diblík, Martina Kopasová.
Foto: Archiv LF UP
středa 9. prosince 2015, 07:25 - Text: Velena Mazochová

Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti lékařské fakulty Aneta Rajdová, Martina Kopasová a David Diblík v česko-slovenské soutěži studentských vědeckých prací, která se konala na lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. V silné konkurenci devíti fakult obsadili v jednotlivých sekcích třetí a první místo.

Soutěž studentských vědeckých a odborných prací (SVOČ) byla určena českým a slovenským posluchačům pregraduálního studia. Ti soutěžili ve třech sekcích – preklinické, klinické a v sekci zubního lékařství. „Každá fakulta mohla do jedné sekce nominovat svého zástupce,“ upřesnila proděkanka Eliška Sovová, která vedla klinickou sekci.

Martina Kopasová a David Diblík zvítězili v sekci zubního lékařství s prací Statistické zhodnocení úspěšnosti léčby orofaciálních karcinomů. „Zahrnovala statistické zhodnocení úspěšnosti léčby nádorů dutiny ústní a hltanu na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, a to od roku 2004 do roku 2014. S tím bylo spojeno dohledávání základních klinických informací 517 onkologicky dispenzarizovaných pacientů za toto období. Součástí naší práce bylo také asistování u rekonstrukčně - chirurgických výkonů u onkologických pacientů,“ vysvětlil zaměření práce student pátého ročníku zubního lékařství David Diblík. „Studie pokračuje a věřím, že se na ní budu i nadále podílet,“ doplnil. Školitelem úspěšné práce byl Richard Pink z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Třetí místo v preklinické sekci si z Košic přivezla studentka posledního ročníku všeobecného lékařství Aneta Rajdová, která uspěla s prací Význam cytochrom P450 epoxygenáz v prenatálním vývoji. Pod vedením školitelky Kateřiny Čížkové z Ústavu histologie a embryologie se v ní zaměřila na vybrané enzymy, které ovlivňují vytváření a funkci vyvíjejících se orgánů.  „Tvorbu a činnost těchto enzymů mohou ovlivňovat jak různá léčiva podávaná těhotným, tak složení jejich stravy, především obsah tuků,“ vysvětlila Aneta Rajdová. „Naše práce je první komplexní studie popisující výskyt těchto enzymů během lidského prenatálního vývoje a doufáme, že pomůže více pochopit procesy, které během něj nastávají,“ dodala.

Olomoučtí medici se podle proděkanky Elišky Sovové prosadili v silné konkurenci. „Byl to vynikající úspěch, zvlášť s ohledem na vysokou úroveň přihlášených prací. Klobouk dolů před všemi, kteří budou takto pokračovat,“ uvedla proděkanka. „Každá z prezentovaných prací aspirovala na vítězství, o to víc si vážím svého umístění,“ potvrdila Aneta Rajdová.

Studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult hostila v rámci česko-slovenské spolupráce v závěru listopadu Lékařská fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Pro příští rok se pořadatelství ujme Masarykova univerzita v Brně.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.