Milan Kolář získal hlasy všech senátorů

Mikrobiolog Milan Kolář byl dnes senátem lékařském fakulty opět zvolen děkanem.
Fotogalerie: Pavel Konečný
úterý 21. dubna 2015, 14:10 - Text: Pavel Konečný

AKTUALIZOVÁNO – Akademický senát lékařské fakulty dnes 31hlasy od 31 přítomných senátorů rozhodl o tom, že Milan Kolář bude děkanem i ve svém druhém funkčním období. Kolář byl jediným kandidátem a ke zvolení potřeboval nadpoloviční většinu, tedy 19 hlasů od 36 senátorů.

„Já vám z celého srdce děkuji. Přijímám to s velkou úctou. Jako děkan lékařské fakulty spolu s vámi a celou akademickou obcí udělám všechno pro to, aby naše fakulta prosperovala,“ řekl Kolář senátorům a hostům ve velké posluchárně bezprostředně po zvolení.

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (*1964)

Lékařskou fakultu UP absolvoval v roce 1988.

I. a II. atestaci z lékařské mikrobiologie získal v letech 1991 a 1994.

V roce 2007 byl jmenován profesorem pro obor Lékařská mikrobiologie.

Od roku 2004 byl proděkanem, od roku 2011 děkanem lékařské fakulty.

Je prvním autorem nebo spoluautorem 7 monografií a 171 původních vědeckých publikací, z toho 73 v časopisech s impakt faktorem.

H-index: 16

Akademický senát měl v dnešním programu jednání, pokud odhlédneme od kontroly zápisu, jen jediný bod – volbu kandidáta na děkana. Pět senátorů do posluchárny nedorazilo. Již dříve avizovali, že v tomto termínu budou v zahraničí.

31 kroužků

Než senátoři dnes zamířili za plentu, aby zakroužkovali ANO nebo NE, měl Kolář prostor pro poslední slovo. Požádal v něm o podporu. „Mám čest být děkanem naší fakulty a slovo naší bych rád zdůraznil. Z celého srdce rád bych pokračoval i ve druhém funkčním období, samozřejmě za předpokladu, že dostanu vaši podporu. Opravdu mě to baví a rád bych dokončil, co již bylo zahájeno,“ řekl děkan. Vyjmenoval dokončení rekonstrukce staré části Teoretických ústavů i reakreditaci studijních programů a udržení pozitivní ekonomické bilance.

Při hlasování Kolář posluchárnu opustil a uchýlil se na studijní oddělení. „Radili jsme mu, aby nešel na mikrobiologii, že by bylo po volbách dřív, než by tam došel,“ uvolnil atmosféru očekávání předseda senátu Jan Strojil. Pak už jen oznámil stoprocentní výsledek, po němž následovala řada gratulací.

„Nijak zvlášť to oslavovat nebudu. Připiji si s proděkany, ale mám ještě práci a odpoledne půjdu na náměstí za studenty, kteří tam mají akci Zdravý zub,“ uvedl staronový děkan.

Ocenění vyučujících a buddy systém

Mezi Kolářovými vizemi do budoucna se kromě přestěhování děkanátu v jeho kandidátských tezích objevila i myšlenka zavedení systému ocenění pro vyučující. Novinkou bude i příprava akreditace studijního programu Veřejné zdravotnictví v české i anglické verzi. Nově by se měl zcela synchronizovat i anglický a český studijní program a obnovit buddy systém.

Do příštích čtyř let děkan nechce nic měnit na finančních mechanismech, ale ani v personálním složení vedení fakulty.

Při minulé volbě před čtyřmi lety měl Kolář dva protikandidáty, své pozdější proděkany Tomáše Papajíka a Ivanu Obornou, která je dnes prorektorkou. V roce 2011 byl Kolář zvolen kandidátem na děkana až ve druhé volbě, když o vítězi nerozhodly ani tři kola první volby. Proti tomu byly dnešní volby hladkou a jednoznačnou záležitostí.

Milan Kolář je 19. děkanem lékařské fakulty od obnovení univerzity v roce 1946. Pokud Koláře potvrdí ve funkci rektor Jaroslav Miller, jeho druhé funkční období bude ohraničeno daty 1. 6. 2015 – 31. 5. 2019. 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.