Milan Kolář vidí lékařskou fakultu jako životaschopný organismus

Milan Kolář, jediný kandidát na děkana, diskutoval s akademickou obcí.
Fotogalerie: Pavel Konečný
úterý 14. dubna 2015, 18:24 - Text: Pavel Konečný

Necelá stovka členů akademické obce přišla dnes diskutovat s jediným kandidátem na děkana, současným děkanem Milanem Kolářem. Ten přítomným představil své vize a odpovídal na dotazy. Volba je na programu za týden.

„Přestože je jediným kandidátem, akademický senát může děkana nezvolit. Není vše předem dané,“ upozornil před debatou předseda volební komise Pavel Kurfürst. Zároveň dodal, že dnešní veřejné přísliby pak mohou akademici v budoucnu nárokovat.

Zatímco Kolář ve svém programu vyzdvihl několik novinek, či spíše bodů, o nichž se dosud mnoho nemluvilo. V dotazech musel odpovídat i na kuriozity typu proč je na nových Teoretických ústavech díra či spíše proluka ve střeše, nebo proč je v Česku málo praktických lékařů.

Děkan zprvu připomněl několik zásadních událostí uplynulých čtyř let – vybudování Ústavu molekulární a translační medicíny, dostavbu Teoretických ústavů nebo vznik Centesima se simulátory. Dotkl se i spolupráce s nemocnicemi a fakultou zdravotnických věd. „Je nutná úzká spolupráce, ale za přesně definovaných podmínek,“ konstatoval Kolář.

Veřejné zdravotnictví a ocenění vyučujících

Mezi vizemi do budoucna se kromě přestěhování děkanátu a rekonstrukce staré části Teoretických ústavů objevila i myšlenka zavedení systému ocenění pro vyučující.

„My jsme se především zaměřovali na hodnocení vědeckovýzkumné činnosti, kde se dobře hodnotí rivové body, publikace v prvním kvartilu, decilu nebo citace. Ale neměli bychom zapomínat i na pedagogickou práci a hodnotit výuku,“ uvedl Kolář. Pomoc v tomto případě očekává od studentů a studentských organizací.

Novinkou bude i příprava akreditace studijního programu Veřejné zdravotnictví v české i anglické verzi. Na dotaz, zda má smysl vychovávat manažery českých nemocnic v angličtině, děkan Kolář odpověděl, že jeho značnou část bude tvořit také epidemiologie, hygiena a prevence.

Česky o zahraničních studentech

Diskuse se několikrát dotkla anglických programů. Nejen ve smyslu nízké informovanosti zahraničních studentů o dění na fakultě, ale hovořilo se o obnovení buddy systému a přísnějším výběru uchazečů.

„Obnova buddy systému je závislá na synchronizaci anglického a českého studijního plánu. Dojít by k němu mělo v příštím roce,“ nastínil děkan. Připomněl, že v minulosti zhruba polovina zahraničních studentů musela kvůli studijním výsledkům fakultu opustit. „Pokud jich vypadne velké procento, musíme se s tím smířit. Ale nemůžeme ustupovat tlaku agentur a jejich vyhrožování, že s námi ukončí spolupráci. My si musíme udržet svou kvalitu,“ řekl Kolář.

Přizpůsobit se

Otázky novinářského střihu položil děkanovi předseda akademického senátu Jan Strojil. Zeptal se jej na možná rizika v následujících čtyřech letech. „Jaké nebezpečí nám hrozí zvenku?“ upřesnil.

Kolář za riziko označil legislativní změny a změnu financování. „Pořád se diskutuje o tom, jestli zůstanou RIV body a jak se zachová vláda. Změnit se ale má i vysokoškolský zákon, nebo zákon o vědě a výzkumu a kdo ví, co s tím udělá parlament,“ prohlásil Kolář. Fakulta podle něj musí být vždy natolik životaschopný organismus, aby se změnám podmínek mohla přizpůsobit.

„A jaké nebezpečí nám hrozí zevnitř?“ pokračoval Strojil.

Děkan okamžitě vystřelil tři slova: neinformovanost, nepochopení a nespolupráce. Tyto tři faktory považuje za klíčové pro úspěch fakulty.

Do příštích čtyř let by v případě zvolení děkan nic neměnil na finančních mechanismech, ale ani v personálním složení vedení fakulty. „To, že jsem jediný kandidát, vnímám jako spokojenost akademické obce s vedením fakulty i jejím managementem,“ konstatoval Kolář.

Pro zvolení bude v úterý 21. dubna potřebovat alespoň 19 hlasů od 36členného senátu. 

VIDEO z představení kandidáta na funkci děkana najdete ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.