Městecký: Imunitní systém je trochu jiný, než se píše v knihách

Profesor Jiří F. Městecký během přednášky.
Foto: Martina Šaradínová
neděle 12. května 2013, 20:29 - Text: Martina Šaradínová

Do světa bakterií, virů či protilátek v různých částech lidského organismu zavedl dnes účastníky přednášky Slizniční a systémová imunita v obraně a toleranci jeden z nejvýznamnějších světových imunologů českého původu, profesor Jiří F. Městecký. Završil tak první den XXVII. Olomouckých hematologických dnů.

„Snažil jsem se posluchače přesvědčit o tom, že knihy imunologie, které čteme a které se dávají studentům, potřebují značnou revizi, co se týče kvantitativních a fyziologických problémů imunitního systému. Je třeba zdůraznit, že v každodenním životě je nejdůležitější stimulace a odpověď organismu skrze slizniční tkáně,“ uvedl Městecký, který je předním světovým odborníkem právě v oboru mukózní imunity čili fungování protilátek na lidských sliznicích. Publikum se například dozvědělo to, že největším imunitním systémem v lidském těle je střevo a významnou roli hraje například i prso. „Chtěl jsem také připomenout, že imunitní systém je přeci jenom rozdílný, než se traduje v knihách.,“ doplnil Městecký.

Infekce jsou stále významným zabijákem

Podle Městeckého celkem 32 procent lidí na světě umírá na infekční nemoci. Většina přenašečů chorob přitom prochází právě skrze slizniční membrány. Proto se ukazuje, že by bylo vhodné vyvíjet vakcíny, které budou podávány slizniční cestou. To se zatím děje jen u šesti onemocnění. Vědci v tomto směru ale musí překonat řadu úskalí.

Profesor Městecký se se svým týmem zabýval také existencí společného slizničního imunitního systému u lidí a popsal slizniční toleranci, která by mohla být využita při léčbě některých závažných autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza a revmatoidní artritida. Kromě toho přispěl k vysvětlení mechanismu vývoje závažného typu zánětu ledvin – IgA nefropatie. V současné době se soustřeďuje na výzkum očkovací vakcíny proti HIV viru.

Spolupráce s univerzitou je letitá

Městeckého dnes před přednáškou představil účastníkům kongresu docent Vladimír Divoký z Ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Spolu s docentem Milanem Raškou z ústavu imunologie patří k dlouholetým spolupracovníkům Městeckého, pobývali i v jeho laboratořích na University of Alabama v americkém Birminghamu. „Zdá se to být jako velice plodná spolupráce, je radost sem jezdit. Byl jsem v Olomouci asi pětkrát šestkrát,“ uvedl Městecký.

Přednáška předního imunologa byla součástí programu kongresu hematologů, jichž se v Olomouci letos sešlo kolem 700. „Jsme velmi rádi, že pan profesor Městecký naše pozvání přijal. I když není úplně hematolog, dnes jsou imunologické principy a otázky vlivu imunity na nádor a nádoru na imunitu v hematologii velkým tématem,“ uvedl proděkan lékařské fakulty a předseda organizačního výboru kongresu Tomáš Papajík.

V pondělí Městecký přednese sdělení Physiology and Immunopathology of Human IgA System v rámci mezinárodního Symposium on Advances in Molecular Hematology, které je letos již pošesté součástí Olomouckých hematologických dnů. Ve stejný den v podvečer budou moci účastníci sjezdu, ale opět i členové akademické obce, přivítat významnou českou imunoložku, předsedkyni České imunologické společnosti ČLS JEP profesorku Blanku Říhovou.

Čestný doktorát v Olomouci je třetí v pořadí

V úterý profesor Městecký převezme od rektora titul doctor honoris causa, jenž získá za mimořádný přínos k poznání mechanismů regulace a fungování slizničního imunitního systému a za zásluhy o rozvoj spolupráce světových imunologických pracovišť s olomouckými imunology a alergology. Slavnostní akt se uskuteční ve 13 hodin v Arcibiskupském paláci.

Je to pro mě velmi významné, protože s univerzitou spolupracujeme. Do Spojených států odtud přišla řada lidí, máme spolu mnoho publikací. Z citového a profesionálního pohledu je to pro mě samozřejmě velmi příjemné,“ doplnil Městecký. Čestné doktoráty má zatím dva, a to z Dánska a Švédska. Za svůj mimořádný vědecký přínos v imunologii obdržel Městecký řadu českých i mezinárodních ocenění. Za významné objevy v oblasti mukózní imunity získal v roce 2007 cenu Česká hlava.

Hematologické dny pokračují

Olomoucké hematologické dny, které jsou každoroční největší akcí českých hematologů, budou pokračovat do úterý. Pořádá je Česká hematologická společnost ČHS JEP ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Ústředním tématem letošního kongresu je problematika chronické lymfocytární leukémie, nejčastější leukémie v rozvinutých zemích západní polokoule, která ročně postihne více než 400 pacientů v Česku. 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.