Konference nabídla odpovědi na aktuální otázky současného porodnictví

Zahájení konference se ujal děkan spolupořádající fakulty zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka.
Foto: Velena Mazochová
pondělí 9. listopadu 2015, 10:30 - Text: Velena Mazochová

Předčasný porod, screening vrozených vad nebo monitorování plodu patřily k tématům, která zazněla v průběhu letošní Moravské konference fetomaternální medicíny. Sedmý ročník odborné mezinárodní akce pro lékaře a porodní asistentky připravily Porodnicko-gynekologická klinika lékařské fakulty a Ústav porodní asistence fakulty zdravotnických věd.

Odborné setkání, které přilákalo více než 400 účastníků z České a Slovenské republiky, bylo určeno zejména klinickým a ambulantním lékařům a zdravotnickým pracovníkům v nelékařských profesích. Jednodenní program byl sestaven z přednášek specialistů z moravských a českých perinatologických pracovišť, kteří se věnují problematice zdravého vývoje matky a dítěte během těhotenství a po porodu.

„Konference se věnovala celému rozsahu fetomaternální medicíny a perinatologie, což zahrnuje péči o těhotnou ženu, plod, šestinedělku a novorozence. Šlo tedy například o problematiku předčasného porodu, sledování plodu v období kolem porodu, screening vrozených vad, techniky odstranění dělohy, sepse v porodnictví nebo o využití ultrazvuku při porodu,“ uvedl Marek Ľubušký z olomoucké Porodnicko-gynekologické kliniky.

Přednášky specialistů z významných gynekologických a porodnických pracovišť České republiky obsáhly podle organizátorů nejnovější trendy v současném porodnictví. „Vždy se snažíme sestavit program tak, aby odrážel aktuální otázky a problémy. Zohledňujeme také ohlasy a přání účastníků z předchozích ročníků,“ vysvětlil Martin Procházka, přednosta Ústavu porodní asistence fakulty zdravotnických věd.

K významným vystoupením patřila například přednáška děkana olomoucké lékařské fakulty Milana Koláře o významu atypických bakteriálních infekcí v gynekologii a porodnictví nebo téma Jaroslava Feyereisla, předsedy České gynekologické a porodnické společnosti ČLS J. E. Purkyně, který se zaměřil na techniky peripartální hysterektomie. „Další přednášky byly věnovány také aktuální problematice nefunkčnosti placenty nebo omezení růstového potenciálu plodu, zejména před termínem porodu,“ doplnil Marek Ľubušký.

Program byl koncipován jako součást postgraduálního vzdělávání pro lékaře v předatestační přípravě a zároveň byl určen zkušeným perinatologům a porodním asistentkám. „Ty musí být v současné době vzdělané stejně jako lékaři a je třeba, aby svou práci zvládaly zcela samostatně,“ zdůraznil Procházka.

Moravskou konferenci fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí uspořádaly Porodnicko-gynekologická klinika lékařské fakulty a Ústav porodní asistence fakulty zdravotnických věd už posedmé. Ve spolupráci s českými a moravskými perinatologickými pracovišti a s organizační podporou Konferenčního servisu UP se uskutečnila na konci minulého týdne v prostorách právnické fakulty.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.