Jan Václavík obdržel Discovery Award 2014 za výjimečný posun v biomedicínském výzkumu

Letošní laureát Discovery Award 2014 z lékařské fakulty Jan Václavík.
Foto: Archiv soutěže
středa 14. října 2015, 06:59 - Text: Velena Mazochová

Prestižní cenu pro mladé vědce v oboru biomedicína Discovery Award 2014 obdržel docent první interní kliniky lékařské fakulty Jan Václavík. Ocenění převzal za klinickou studii, jejíž výstupy mohou přispět k účinnější terapii pacientů s obtížně léčitelným vysokým tlakem.

Ještě donedávna nebylo lékařům zřejmé, jaký lék zvolit u nemocných s obtížně léčitelným vysokým tlakem neboli rezistentní hypertenzí. „Jde o pacienty, kteří užívají nejméně tři léky snižující krevní tlak, a přesto se u nich nedaří dosáhnout cílových hodnot pod 140 na 90 mmHg,“ vysvětlil Jan Václavík. Olomoučtí výzkumníci se zaměřili na účinky spironolaktonu, léku používaného několik desetiletí při srdečních selháních.

Olomoucká studie: příslib účinné léčby

Pro ověření účinnosti zvolil olomoucký tým randomizovanou studii, při které byli nemocní po dobu osmi týdnů náhodně rozděleni do dvou skupin. „Skupina aktivně léčených pacientů dostávala spironolakton a kontrolní skupina pouze placebo. Prokázalo se, že spironolakton je účinný a výskyt nežádoucích účinků minimální,“ uvedl Václavík. Kontrolovaná měření se spironolaktonem provedli odborníci z lékařské fakulty jako první a jejich výsledky se dostaly do doporučení odborných společností. „Mají významný dopad na léčbu pacientů, kteří tento lék dostávají stále častěji. Letos byly výsledky navíc potvrzeny další, tentokrát britskou studií,“ dodal Václavík.

Inspiraci našel ve velké hypertenzní studii ASCOT, publikované v roce 2007, která probíhala v západní Evropě. „Vyplynula z ní velmi dobrá účinnost spironolaktonu u pacientů, kteří neměli dobře upravitelný krevní tlak. Tato studie ale neměla žádnou kontrolní skupinu, a navíc neumožňovala určit případné nežádoucí účinky,“ vysvětlil Jan Václavík.

V České republice je zhruba 316 tisíc nemocných s rezistentní hypertenzí, celosvětově se jejich počet odhaduje na stovku miliónů. „Pokud by tito pacienti dostávali lék, který podle naší studie dobře účinkuje, dá se očekávat, že se dosáhne lepších hodnot krevního tlaku a pacienti budou chráněni proti vzniku infarktu myokardu, cévních mozkových příhod i proti předčasným úmrtím,“ upozornil Václavík.

Starý lék s novým využitím

Právě potenciální využití studie v klinické praxi ovlivnilo hodnotící komisi při výběru letošních vítězů Discovery Award. „Pokrok farmakoterapie je samozřejmě spojen s příchodem nových molekul, které posouvají možnosti léčby dále, nicméně cena této léčby často omezuje dostupnost, a to i v těch nejbohatších zemích,“ upozornil předseda komise Bohuslav Melichar, přednosta onkologické kliniky olomoucké lékařské fakulty. Osvědčené léky, které nejsou chráněny patentem, podle něj stojí zcela stranou zájmu farmaceutického průmyslu. „V řadě případů přitom stále neznáme, tedy nevyužíváme potenciál těchto molekul. Práce docenta Václavíka ukázala, že i známé molekuly, jakou je spironolakton, mohou být velmi účinné v řešení terapeuticky obtížných stavů,“ doplnil Melichar.

Držitel Discovery Award 2014 vnímá ocenění jako velkou poctu, závazek do budoucna i stimul pro další práci. „Randomizované klinické studie jsou považovány za nejobjektivnější a nejpřesnější medicinskou metodu výzkumu a zhodnocení účinku určité léčby. Jsou metodicky i finančně poměrně náročné, ale jejich výsledky jsou potom uznávány celosvětově,“ uvedl Václavík.

Výzva pro příští laureáty

Výroční Discovery Award spojená s finanční odměnou je udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii. Soutěž pro obor Biomedicína je vyhlašována od roku 2011.

Letos ji v pražském Karolinu kromě Jana Václavíka převzali další čtyři laureáti z pracovišť Akademie věd ČR, 1. a 2. lékařské fakulty UK a vídeňského Ludwig Boltzmann Institute Cancer Research. „Příští rok bude cena vyhlášena už popáté. Otevírá se tak šance pro další talenty a vědecké týmy,“ potvrdil předseda hodnotící komise Bohuslav Melichar. 

Více informací ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.