Bohuslav Melichar poprvé prvním autorem v The Lancet Oncology

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. s aktuálním H indexem 28.
Foto: Pavel Konečný
úterý 17. března 2015, 11:25 - Text: Pavel Konečný

Přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Bohuslav Melichar publikoval se svými kolegy závěry klinické studie buněčného inhibitoru alisertib v The Lancet Oncology s impakt faktorem 24,725. Výsledky dávají naději zejména pacientkám s rakovinou prsu.

V odborném článku je profesor Melichar uveden na prvním místě a je to poprvé, kdy je na prestižní první pozici v tomto časopisu uveden olomoucký vědec. Zkoumaný alisertib je inhibitorem aurora A kinázy. Laicky řečeno, brzdí enzym, který řídí dělení rakovinné buňky.

„Je to enzym, který hraje klíčovou roli v kontrole buněčného cyklu. Řada nádorů má vysokou expresi tohoto enzymu. Alisertib jej inhibuje a tím způsobí buněčnou smrt. Je to cytotoxický, ale velmi cílený lék, který má jen mírné vedlejší účinky,“ potvrdil Melichar. Zároveň ale doplnil, že vývoj alisertibu ve schválené léčivo bude trvat ještě několik let a vyžádá si náklady až kolem jedné miliardy amerických dolarů. „Teď se začnou studovat kombinace, které se pak použijí v léčbě,“ uvedl.

V Olomouci trvala klinická studie tři roky. „Spolupracovali jsme s kolegy ze Spojených států, Francie a Polska. U nás jsme ale měli největší nábor pacientů. Léčbu jsme nabídli sedmadvaceti pacientům s různými nádory, zejména ženám s karcinomem prsu. I  řada pacientek, které už alisertib neužívají, stále žijí. Máme i pacientku, která byla ve studii po selhání několika linií chemoterapií, dokonce chodí do práce a normálně funguje,“ řekl Melichar.

Alisertib se podle přednosty  má slibné výsledky i v léčbě malobuněčného karcinomu plic. „Méně účinný je na karcinom žaludku nebo u nádorů hlavy a krku. A neosvědčil se to u nemalobuněčného karcinomu plic,“ popsal Melichar.

Studie se zúčastnilo na celém světě 249 pacientů. Spolu s Melicharem je pod textem z Česka podepsána i Radka Obermannová z Brna a Petr Zatloukal z Prahy, který v průběhu studie zemřel.

„Na výzkumu mi přináší největší radost, že to lidem reálně pomáhá. Na druhém místě je i to, že díky němu není naše pracoviště přehlédnutelné, že náš obor je na světové špici a v rámci republiky je onkologie na vysoké úrovni,“ přiznal Melichar.

Samotný článek vznikal 18 měsíců a za jeho vznikem stojí Melicharův poster na konferenci v Chicagu, který zaujal jednoho z redaktorů The Lancet Oncology. Patrně nejprestižnějí odborný lékařský časopis The Lancet byl založen v Anglii v roce 1823 a publikovat v něm nebo v dceřiných oborově zaměřených časopisech, jako je The Lancet Oncology, je skutečná čest.

Za minulý rok má Melichar na kontě 24 impaktovaných publikací, desítka z nich obsahovala data z klinických studií.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.