V Olomouci přednášel obránce tradiční filozofie z Oxfordu

Popiska: Timothy Williamson z Ofxordské university při přednášce na katedře filozofie.
Foto: Milada Hronová
úterý 10. března 2015, 14:44 - Text: Milada Hronová

Dva dny přednášel v Olomouci Timothy Williamson z Oxfordské univerzity. Jedna z klíčových osobností současné analytické filozofie, autor monografie The Philosophy of Philosophy se včera v Kapli Božího Těla věnoval teorii poznání. Dnes své setkání nejen se studenty filozofie ukončil tématem metodologie filozofie.

„Badatelsky se profesor Williamson věnuje především epistemologii, modální metafyzice a v posledních letech i obecněji filozofické metodologii. Klade si otázku, nakolik je metoda používaná humanitními disciplínami odlišná od metodologie přírodních věd, případně mohou-li si filozofové brát inspiraci z přírodních věd,“ uvedl Filip Tvrdý z  katedry filozofie.

A odpověď Williamsona na tuto otázku je podle Tvrdého spíše tradiční. Díky vysoké abstraktnosti filozofických problémů totiž není možné se při jejich řešení spoléhat jen na empirickou zkušenost. Williamson říká, že je nutné brát v potaz i konceptuální analýzu nebo myšlenkové experimenty.

Timothy Williamson je britský filozof, jehož hlavní výzkumné zájmy směřují k filozofické logice, filozofii jazyka, epistemologie a metafyzice. Působil na univerzitách v Edinburghu i Dublinu. Hostoval i  v National University of Canterbury (Nový Zéland) či Centru pro pokročilé studium v Oslu (Norsko). Nyní přednáší na univerzitě v Oxfordu, je autorem řady publikací a odborných textů.

Klasická versus naturalistická filosofie

Nakolik je možné řešit filozofické problémy pomocí metodologie a poznatků přírodních věd, je zároveň i jednou z hlavních otázek filozofie 20. století. Totiž trend k uznání přírodních věd jako jediného skutečně relevantního zdroje poznání je v analytické filozofii minulého století běžný a bývá spojován především se jménem amerického filozofa Willarda Van Orman Quina a je nazýván naturalismem.

„Nejradikálnějším projevem naturalistických tendencí je v současnosti experimentální filozofie x-phi, která odmítá intuitivní přístup k řešení filozofických problémů, jakými jsou logická analýza přirozeného jazyka či myšlenkové experimenty. Místo ní doporučuje empirické výzkumy a experimenty,“ upřesnil Tvrdý.

Konkurence přírodních věd

Timothy Williamson je autorem monografie The Philosophy of Philosophy z roku 2007, která od svého vydání vyvolala velké množství pozornosti a podle řady odborníků je i nejsystematičtější obranou tradiční filozofie před nástupem naturalismu.

„Osobně se s jeho přístupem neztotožňuji, ale pro mnoho filozofů znamená práce profesora Williamsona jednou z posledních příležitostí, jak zachránit filozofii – a potažmo i jiné humanitní disciplíny – před konkurencí přírodovědného poznání,“ doplnil Tvrdý.

Knize se věnovala kolokvia a byla jí věnována i speciální čísla vlivných časopisů Philosophical Studies nebo Philosphy and Phenomenological Research.

Všechny zmiňované oblasti bádání oxfordského profesora jsou klíčové i pro olomouckou katedru filozofie. Zatímco bakalářské studium je na katedře filozofie koncipováno historicky, magisterské studium je vystavěno systematicky. Povinné kurzy nesou názvy hlavních filozofických subdisciplín, patří mezi ně metafyzika, jíž se věnuje Ivan Blecha, epistemologie, kterou se zabývá Marek Petrů a Filip Tvrdý učí analytickou filozofii. 

V současné době spolupracuje katedra filozofie s několika badateli z Oxfordské university. Od září minulého roku zde přednášel vynikající odborník na evoluční původ morálky Oliver Curry. Katedru navštívil i Peter Millican, který se na špičkové úrovni zabývá filozofií Davida Huma.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.