Studium medievistiky nabízí něco mimořádného, říká Martin Lišaník

Olomoucká sestava s koordinátorem programu. Zleva Martin Lišaník, John Greenfield (koordinátor), Vendula Kovářová a Michaela Cieslarová.
Foto: Archiv ML
úterý 14. dubna 2015, 08:01 - Text: Milada Hronová

Středověká německá literatura se každoročně stává stěžejním tématem čtrnáctidenního evropského kurzu Textual and Literary Cultures in Medieval Europe. V portugalském Portu se jej letos opět účastnili i studenti germanistické medievistiky z Olomouce. Poprvé se na vzdělávacím mezinárodním programu podíleli i zástupci veřejných institucí z Frankfurter Allgemeine Zeitung a Gutenbergova muzea v Mohuči.

O co míň je středověk propojen se současným trhem práce, o to víc je vzdělávací program Textual and Literary Cultures in Medieval Europe zajímavý. Mnozí ze studentů, kteří tento kurz absolvují, se ubírají k doktorským studijním programům přímo v Německu, některým může pomoci nabídka uplatnění ve veřejných institucích, které se na kurzu podílejí.  

Kriticky myslet je možné jen s časovým odstupem

„Studium medievistiky nabízí něco mimořádného, především možnost věnovat se textům, které vznikaly v časově velmi vzdáleném období. Právě časový odstup nám umožňuje vhodnou kritickou vzdálenost. Vnímat a rozumět přítomnosti se dá především díky porovnání a kontextu s minulostí,“ prohlásil student jednooborové germanistiky Martin Lišaník. Absolvent nedávného dvoutýdenního vzdělávacího programu v Portu by se v budoucnu rád věnoval výzkumu v oblasti lingvistiky.

Germanistická medievistika zkoumá svět středověké literární fikce. Na základě textů proniká do myšlení středověkého člověka a jeho imaginace, zároveň podává dochované písemné památky současnému čtenáři, aniž by se přitom zalekla nových interpretačních postupů. Současná medievistika opustila pevné mantinely ryze lingvisticko a literárně-historické disciplíny a přijala za svůj přístup kulturních studií. Uplatnění absolventů tohoto oboru je téměř shodné s absolventy germanistiky, je však spíš směrováno do archivů, knihoven, muzeích, do institucí, které potřebují znalosti starších etap jazyka.

Semináře, přednášky a workshopy kurzu, připravené řadou evropských univerzit, se věnovaly Inscenované a symbolické komunikaci. Program byl rozdělen do tří částí, z čehož nejrozsáhlejší reprezentovala Text a kultura v evropském středověku. Studenti absolvovali i malý kurz ze střední horní němčiny, neboť řada důležitých textů pochází právě z této jazykové etapy.

„V prvním ročníku studia jsem absolvoval povinný úvod do medievistiky, v kterém byl zprostředkovaný základní přehled. Specializace na oblast německé historie je v bakalářském studiu volitelná, povinně jsem se s tímto obdobím potkal později v literárních přednáškách. Starší vývojová stádia německého jazyka a kultury jsou na olomoucké germanistice povinnou částí magisterského studia,“ popsal průběh studia Lišaník.

Účast veřejných institucí na kurzu v Portugalsku vnímá Lišaník jako přínos. Sám se účastnil workshopu s redaktorkou Evou-Mariou Magelovou z Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

„Diskutovali jsme o možnostech zaměstnání absolventů humanitních oborů. Dokonce jsme si vyzkoušeli redaktorskou práci, když jsme psali text na  medievistické téma,“ řekl Lišaník.

Snem je mezinárodní akreditace

Akreditace magisterského oboru Germanistická medievistika letos na Univerzitě Palackého končí a univerzita ji patrně už nebude reakreditovat. Aktuálně se však diskutuje o možnostech mezinárodní akreditace.

„Germanistická medievistika je úzkoprofilový obor. Společně s vybranými evropskými univerzitami bychom se chtěli zasadit o vznik mezinárodní akreditace a tím si získat prestiž. Strategické partnerství by nám mohlo pomoci. Pokud se to podaří, studenti budou moci absolvovat každý semestr magisterského studia na jiné univerzitě, případně na stáži v některé z partnerských institucí,“ uvedla vedoucí sekce medievistiky Kristýna Solomon.  Možnost získat interkulturní kompetence podle ní otevře i širší nabídku uplatnění absolventů tohoto oboru na trhu práce.

Olomoucká germanistická medievistika vstoupila do skupiny evropských univerzit, které se zabývají středověkou německy psanou literaturou už v roce 2005. Tehdejší program German Literature in the European Middle Ages organizovala univerzita v Portu, partnerem jí byla univerzita v Palermu. Projektu se letos účastnili společně s Martinem Lišaníkem i studentky Vendula Kovářová a Michaela Cieslarová, za pedagogy Kristýna Solomon.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.