Fischerův odkaz: Nezjednodušovat, ale usilovat o racionalitu

Jubilejní 20. fischerovská přednáška v podání Jana Kořenského.
Foto: Pavel Konečný
středa 27. listopadu 2013, 16:51 - Text: Milada Hronová

Přednášky z cyklu k poctě J. L. Fischera obohatil dnes lingvista, teoretik komunikace a sémiotik Jan Kořenský. V kapli Božího těla seznámil auditorium s myšlenkami prvního rektora obnovené Univerzity Palackého Josefa Ludvíka Fischera.

„Výjimečnost výroční dvacáté přednášky spočívala v tom, že byla úzce zaměřena na otcovo dílo. Byla zasvěceným pohledem na sebehodnocení určitého vlastního postupu pěstovaného desetiletí,“ uvedla Sylva Fischerová.

Tón reflexe vlastního postupu je podle ní čitelný i v jiných spisech J. L. Fischera, například v jeho pamětech. „Myslím, že od určitého momentu byl pro něj velmi podstatný. Líbí se mi neantikvárnost otcova myšlení. Je dobré přemýšlet o tom, jaký typ myšlení máme před sebou, k čemu se vztahuje, co nabízí a jak se k němu postavit v současné době,“ dodala Fischerová. Přednáškového cyklu se zúčastnila potřetí.

Profesor Kořenský postavil svou přednášku s názvem J. L. Fischer 1968 na jedné z Fischerových statí, která je dynamickým resumé toho, co udělal od 30. do 60. let minulého století.

„Nesmírně si vážím toho, že celé období, v němž Fischer žil, má prakticky několik rysů, které mu můžeme jen závidět. Patří k nim vůle po úplnosti a komplexnosti lidského myšlení. A podstatné je i jeho úsilí o racionální myšlení,“ řekl po přednášce Kořenský. Sám se necítí být odborníkem na J. L. Fischera v tom smyslu, že by se systematicky zabýval jeho životem a jeho dílem v úplnosti.

„Mnohé problémy vědeckého racionálního myšlení jsou řešeny tím způsobem, že jsou odsouvány a nahrazovány neracionálním až iracionálním myšlením. To do značné míry dominuje. Fischerův odkaz je platný dnes i do budoucna – nezjednodušovat, ale usilovat o racionální myšlení, racionalitu,“ vysvětlil Kořenský.

Významný český lingvista profesor Jan Kořenský je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého a jako pedagog na ní působí od roku 1993, nyní na katedře obecné lingvistiky. Zabýval se sémantikou, teorií struktury a systému, teorií Pražské školy a obecnou teorií sociální komunikace. V současné době se zaměřuje na otázky vědní noetiky a problémy poznání. Dlouhodobě se věnuje problematice gramatických popisů a také metodologii lingvistického výzkumu. „Nesmírně si cením toho, že profesor Kořenský trvale dbá na to, aby věda, které se už desítky let věnuje, byla předávána dále. Buduje významnou generaci mladých, nadějných lingvistů,“ prohlásil o něm děkan filozofické fakulty Jiří Lach.

Významnou českou či zahraniční osobnost vybírá k proslovení přednášky univerzitní komise. Poprvé se přednáška k poctě J. L. Fischera uskutečnila v roce 1994. Od té doby se koná každoročně jako projev ocenění významu této osobnosti.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.