Filozofická fakulta slavnostně otevřela opravené budovy

Milan Válek z firmy Eurogema, náměstek primátora Pavel Urbášek, rektor Jaroslav Miller a děkan Jiří Lach (zleva) při slavnostním otevření budov v Křížkovského ulici.
Fotogalerie: Milada Hronová
středa 20. května 2015, 19:24 - Text: Milada Hronová

Za účasti univerzitní i městské reprezentace otevřela dnes filozofická fakulta své dva rekonstruované objekty v Křížkovského ulici.  V bývalých kanovnických rezidencích s číslem popisným 12 a 14 vznikla za sto milionů korun špičková výuková a vědecká pracoviště. Od rekonstrukce Konviktu šlo o nejrozsáhlejší investiční aktivitu fakulty.

Rekonstrukce bezmála čtyř tisíců čtverečných metrů plochy dala starým budovám novou funkci i energii. Zároveň upozornila na zajímavé historické fragmenty, které jsou do opravených prostor citlivě začleněny. Rekonstrukce respektuje nejvyšší stupeň památkové ochrany, zároveň je zde poprvé při označení aplikován i jednotný vizuální styl univerzity.

Slunné místo

„Krásné objekty bez života naplňují svůj osud jen do určité míry. Naplno vynikne architektonická krása až ve spojení s využitím budov. Tento předpoklad je zde nyní naplněn.  Cit pro strategické umístění, který projevili první osadníci této lokality, ve spojení s architekturou prověřenou staletími, doplňuje současný vědecký a pedagogický ruch. Věřím, že slunné místo bude nad olomouckými hradbami inspirovat badatelské úsilí všech generací pracovníků fakulty i jejich studenty,“ uvedl děkan filozofické fakulty Jiří Lach.

Výsledek rekonstrukce ocenil i rektor Jaroslav Miller. „Stavba většinou dopadne dobře, pokud je nastaven soulad mezi investorem, projektantem a stavební firmou. U těchto dvou objektů se to povedlo, a proto je výsledek naší společné práce dobrý,“ řekl Milan Válek, předseda představenstva společnosti Eurogema, která rekonstrukci prováděla. Projektanty byli Jiří Tomeček a Břetislav Sýkora z Atelieru A.

Jedinečné laboratoře i konferenční centrum

Budovy proměněné na Centrum doktorských studií poskytuje přístřeší šesti katedrám, 620 studentům a 70 pracovníkům fakulty. Některé katedry se do nových prostor postupně stěhovaly již z kraje roku 2015.

Své útočiště na adrese Křížkovského 12 a 14 našly specializovaná laboratoř psycholingvistiky a lexikostatistiky s unikátním technologickým vybavením, první centrum pro experimentální politologii ve střední Evropě, tlumočnická laboratoř, překladatelské i jazykové učebny či nové knihovny.

Oprava obou budov zasáhla všechna čtyři patra včetně částečných úprav v podkroví, které původně nebyly v plánu. Jeho součástí jsou nyní nové kanceláře, specializované učebny a laboratoře, vzniklo zde i konferenční centrum.

Podle náměstka olomouckého primátora Pavla Urbáška je obdivuhodné, jakým rozvojem univerzita v posledních letech prochází. Zdůraznil, že nejde jen o opravené budovy, ale především o kvalitní výsledky ve vědě a výzkumu. Podotkl, že Univerzita Palackého patří mezi nejvýznamnější vysokoškolská učiliště v Česku.

Opravy trvaly deset měsíců. Část z investic zajistila dotace z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 14 milionů korun putovalo na fakultu prostřednictvím státního rozpočtu a 1,4 milionu korun poskytl Olomoucký kraj.  


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.