Čestný doktorát pro Reichovou a Doležela

Udělení čestných doktorátů.
Fotogalerie: Pavel Konečný
středa 2. října 2013, 13:06 - Text: Martina Šaradínová

Univerzita ocenila literárního vědce Lubomíra Doležela, zakladatele bohemistických studií na Torontské univerzitě, a propagátorku české kultury v Austrálii Janu Reichovou. Obě významné osobnosti na poli literatury a českého jazyka získaly dnes čestný titul doctor honoris causa.

„Oba, každý na jiné straně zeměkoule, reprezentovali českou kulturu, českou vědu,“ ocenil laureáty rektor Miroslav Mašláň.

Jádrem aktivit Jany Reichové je publicistika, literatura a kultura. Objevila, vydala a popularizovala řadu exilových autorů a literárních děl. Po listopadových událostech v roce 1989 se zasloužila o navázání kontaktů s olomouckou univerzitou. „S tehdejším rektorem Josefem Jařabem spoluorganizovala nákup a předání odborné literatury určené především pro knihovnu nově zřizované právnické fakulty a pro katedru anglistiky a amerikanistiky filozofické fakulty,“ uvedl vedoucí katedry historie filozofické fakulty Jaroslav Miller.

Titul všem krajanům v Austrálii

Reichová uvedla, že si udělení čestného doktorátu nesmírně váží. „Chápu, že toto uznání je zároveň poděkováním i všem krajanským aktivistům v Austrálii, protože svoji činnost dělali se stejným zájmem a zanícením,“ řekla Reichová.

Jana Reichová

V roce 1968 odešla s rodinou do emigrace. Usadili se v Sydney. Stala se jednou z hlavních postav Společnosti pro vědu a umění v Sydney a kulturního života českého exilu v Austrálii.

V 70. letech se zapojila do činnosti českého kulturního sdružení Bumerang. Po vzniku kanadského exilového vydavatelství 68 Publishers úzce spolupracovala se Škvoreckými.

V roce 1976 založila vysílání v českém jazyce v rádiu SBS 2EA pro krajany. Stala se hlavním hlasem a postavou českého vysílání v exilu.

V 90. založila s manželem kulturní spolek Artspektrum (Czech-Australian Artspectrum Association), který se stal hlavním hybatelem v oblasti české kultury v Austrálii a Oceánii. Pro tuto organizaci vydávali umělecký a kulturní časopis Spektrum (1996–2002).

Vzpomněla, že její krajanskou činnost zahájila skutečnost, že nemohla zaslechnout české či slovenské slovo, aniž by s daným člověkem nenavázala kontakt. „Už jsem si myslela, že všechno minulé je zapomenuto a o činnost krajanů nemá nikdo zájem. Až přijel Jaroslav Miller a já se díky němu mohla do té ztracené minulosti vrátit,“ uvedla. Svoji doktorskou řeč zakončila nádhernou recitací veršů Jaroslava Seiferta. Auditorium jí tleskalo vestoje.

Doležel přednášel i v Olomouci

Lubomír Doležel 

Maturoval v Litovli, bohemistiku a rusistiku vystudoval na FF UK v Praze. Byl žákem Bohuslava Havránka, Felixe Vodičky a Vladimíra Skaličky. 

V roce 1953 se stal odborným asistentem a vědeckým pracovníkem v Ústavu pro jazyk český ČSAV. Současně působil na katedrách českého jazyka a literatury FF UK a PedF UK, kde roku 1962 habilitoval. 

V listopadu 1968 odjel i s rodinou do Kanady, kde získal místo profesora českého jazyka a literatury v Oddělení slovanských jazyků a literatur Torontské univerzity a zasloužil se o založení a realizaci bohemistických studií.

V roce 1982 byl jmenován profesorem srovnávací literatury v Centru pro srovnávací literaturu Torontské univerzity. Jako hostující profesor přednášel na řadě univerzit v Evropě a USA.

Profesor Lubomír Doležel je významnou vědeckou osobností na poli filologie, literární teorie a české literatury. Zasloužil se o založení bohemistických studií na Torontské univerzitě. V oboru literární teorie patří k nejuznávanějším a nejcitovanějším světovým autoritám.

„Reprezentuje českou literární vědu na mezinárodním vědeckém poli. Představuje vědce mimořádných kvalit,“ představil Doležela děkan filozofické fakulty Jiří Lach. Připomněl, že Doležel spolupracuje dlouhodobě s olomouckou bohemistikou, přednášel zde na odborných kolokviích a katedra loni připravila program pro jeho výukové hostování v podobě řádného kurzu. Profesor Doležel byl spolu s profesory Kořenským a Kubíčkem členem přípravného výboru mezinárodní konference věnované Romanu Jakobsonovi, která se uskutečnila na podzim 2012.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.