Rektor dnes předal čtyři medaile za obětavou práci pro univerzitu

Rektor Jaroslav Miller (zcela vlevo) s oceněnými akademickými pracovníky.Uprostřed děkan lékařské fakulty Milan Kolář, zcela vpravo kancléř univerzity Rostislav Hladký.
Foto: Milada Hronová
úterý 28. června 2016, 13:46 - Text: Milada Hronová

Svatava Dvořáčková, Květoslava Dostálová, Stanislav Laichman a Libor Kvapil převzali z rukou Jaroslava Millera, rektora Univerzity Palackého, medaile za dlouholetou a obětavou práci pro lékařskou fakultu.  Medaile obdrželi při příležitosti životního jubilea.

Rektor Jaroslav Miller se sešel ve své pracovně s dlouholetými akademickými pracovníky LF Stanislavem Laichmanem, Liborem Kvapilem, Květoslavou Dostálovou a Svatavou Dvořáčkovou. Při příležitosti jejich životních jubileí jim na návrh děkana lékařské fakulty Milana Koláře udělil medaile Univerzity Palackého.

„Vážím si vaší dlouholeté a obětavé práce pro Lékařskou fakultu UP a přeji vám hodně štěstí a pevné zdraví i v následujících letech,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Doktorka Svatava Dvořáčková převzala z rukou rektora zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP. Doposud pracuje v Ústavu lékařské chemie a biochemie jako odborná asistentka. I dnes se zapojuje do výuky studentů lékařské fakulty i fakulty zdravotnických věd, odpovídá také za přípravu přijímacích testů z chemie.

Doktor Libor Kvapil působí na lékařské fakultě od roku 1990. Podílel se na vzniku oddělení Všeobecného lékařství a rozšíření praxe studentů u obvodního lékaře, která představovala práci obvodního lékaře již jako klinický obor. Od roku 1999 do roku 2014 vedl nově vzniklý Ústav praktického lékařství, později Centra pro výuku praktického lékařství LF UP. Je členem Etické komise a doposud se v rámci Centra telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností podílí na výuce praktického lékařství pro 4. ročník. Z rukou rektora převzal Pamětní medaili UP.

Docent Stanislav Laichman převzal zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP.  Vedl Ústav normální anatomie, kde působí dodnes. Ve výzkumu řešil klinické práce, zapojil se do zavedení nových anatomických a chirurgických metod. Významná byla i jeho morfologická studia hlasových orgánů spojená s koktavostí. Patří k nejvýznamnějším členům Ústavu normální anatomie. Podílel se na budování ústavu a obohatil svými bohatými znalostmi anatomie několik generací budoucích lékařů.

Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP získala i docentka Květoslava Dostálová z Ústavu patologické fyziologie. Funkci přednostky ústavu vykonávala v roce 1990. V letech 1989 až 1994 byla proděkankou LF UP pro sociální záležitosti a pedagogickou činnost. Od roku 1994 je garantem vzdělávání seniorů Univerzity třetího věku LF UP.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.