Noví docenti a doktoři převzali dekrety, diplomy a odpovědnost

Slavnostní akty v aule právnické fakulty.
Fotogalerie: Velena Mazochová
pátek 13. června 2014, 14:33 - Text: Velena Mazochová

Slavnostními akty byli dnes potvrzeni absolventi habilitačních řízení a doktorských studijních programů. Diplomy a jmenovací dekrety devíti novým docentům a více než šedesáti doktorům předal rektor Jaroslav Miller v aule právnické fakulty.

„Od této chvíle jste to vy, kteří přejímají hlavní odpovědnost za kvalitní přípravu studentů, za vynikající vědeckou práci i za garantování jednotlivých oborů a programů,“ řekl novým držitelům doktorských a docentských titulů rektor.

Zároveň je vyzval, aby současně s dalším zvyšováním své odbornosti nezapomínali na úlohu vědce v širším společenském kontextu. „Nebuďte konformní a nebojte se pozvednout hlas ve veřejném prostoru na obranu tolerance, demokracie a svobody i na obhajobu zdravého rozumu. Je to jedna z úloh, které by univerzity měly plnit,“ dodal rektor.

Studium a odborná práce bez konce

Jmenovací dekrety převzali docenti, kteří se habilitovali na fakultách lékařské, přírodovědecké, pedagogické, filozofické a na fakultě tělesné kultury.

Množství odborné práce, která předchází náročnému habilitačnímu řízení, potvrdil čerstvý docent přírodovědecké fakulty Petr Fryčák. „Stojí za tím řada let studia, získávání zkušeností ze zahraničí i publikační činnosti. Je to završení další životní etapy,“ uvedl Fryčák, který se v rámci své habilitace věnoval hmotnostní spektrometrii biologických molekul.

„Jsem šťastná a spokojená, ale žádná velká úleva to není. V práci se musí pokračovat dál,“ doplnila jej Kateřina Tománková z lékařské fakulty, jejíž odborný zájem je zaměřen na mikroskopii atomárních sil a její biologické aplikace.

Spolu s novými docenty z jednotlivých fakult olomoucké univerzity získalo dekrety také pět akademiků z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity, Univerzity Pardubice a Akademie věd.

Člověka to musí bavit

Spolu s předáním docentských dekretů čekal slavnostní okamžik také více než šedesát čerstvých držitelů titulu Ph.D., kteří uzavřeli svá doktorandská studia na všech osmi fakultách Univerzity Palackého. Nejvíce si jich s dvaceti připsala pedagogická fakulta a lékařská fakulta s šestnácti úspěšnými absolventy.

Mezi devíti novými doktory přírodovědecké fakulty byla promována také první absolventka oboru Molekulární a buněčná biologie Alžběta Srovnalová. V průběhu čtyř let splnila všechna požadovaná kritéria a dokončila disertační práci. 

„Aby ji člověk dokončil, musel ze sebe vytáhnout opravdu maximum, ale když se chce, dá se zvládnout všechno,“ ujistila Srovnalová. „Člověka to musí bavit, jinak se to asi dělat nedá,“ dodala.

Vzácné okamžiky akademického života

Jak zdůraznil prorektor Petr Bilík, udělené tituly jsou vůbec nejvyššími dosaženými hodnostmi, jež uděluje sama univerzita. „Předpokládají vysokou odbornou i lidskou úroveň promovaných a obrovskou spoustu odvedené práce,“ uvedl Bilík.

Docentem se pro určitý obor může stát uchazeč, který v habilitačním řízení prokáže pedagogickou a vědeckou způsobilost a pedagogickou praxi. Součástí řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška.

V návaznosti na bakalářský a magisterský stupeň představují doktorská studia nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání. Přijímáni k němu bývají jen nejlepší studenti uzavírající magisterský stupeň s excelentními výsledky a průkaznými výstupy badatelské práce.

Noví docenti Univerzity Palackého

Lékařská fakulta

Alois Krobot, primář Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta Ústavu fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd, obor Neurologie

Kateřina Tománková, odborná asistentka Ústavu lékařské biofyziky, obor Lékařská biofyzika

Jan Václavík, odborný asistent I. interní kliniky – kardiologické, vedoucí Centra pro hypertenzi Fakultní nemocnice Olomouc, obor Vnitřní nemoci 

Filozofická fakulta

Martin Pavlíček, odborný asistent katedry dějin umění, obor Dějiny výtvarných umění

Přírodovědecká fakulta

Pavel Banáš, odborný asistent katedry fyzikální chemie, Junior Research Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a výzkumný pracovník Biofyzikálního ústavu v Brně, obor Fyzikální chemie

Petr Fryčák, odborný asistent katedry analytické chemie, obor Analytická chemie 

Pedagogická fakulta

Dita Finková, odborná asistentka Ústavu speciálně‑pedagogických studií, obor Speciální pedagogika 

Jana Poláchová Vašťatková, odborná asistentka Ústavu pedagogiky a sociálních studií, obor Pedagogika 

Fakulta tělesné kultury

Dana Štěrbová, odborná asistentka s vědeckou hodností katedry společenských věd v kinantropologii, obor Kinantropologie


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.