Nadační fond rozdělil v první výzvě 800 tisíc a podpořil jedenáct mladých badatelů

Ilustrační foto: Imrich Veber.
pátek 31. července 2015, 08:29 - Text: Velena Mazochová

Příspěvek České spořitelny ve výši 800 tisíc korun rozdělila Správní rada Nadačního fondu Univerzity Palackého mezi prvních jedenáct badatelských nadějí z šesti fakult. Členové rady si zároveň zvolili předsedu a místopředsedkyni, kterými se stali rektor Jaroslav Miller a Klára Vyhnánková z České spořitelny. 

Nadační podporu univerzity získalo pět studentů a studentek přírodovědecké fakulty, dva z filozofické a po jednom z fakult lékařské a teologické, fakulty zdravotnických věd a fakulty tělesné kultury. V rámci první výzvy uspěli v konkurenci více než čtyřiceti studentů magisterských a doktorských studijních programů.

K hlavním kritériím hodnocení přihlášených projektů patřily originalita, oborový přínos, společenská prospěšnost, mezinárodní rozměr a předpokládané výstupy projektů. „V rámci náročné diskuze nad projekty zaznívala také témata související s volbou zahraničního pracoviště, napojení výzkumu na stávající prestižní univerzitní projekty nebo doporučení vedoucího katedry či školitele. Důležitou roli sehrála také studentova schopnost srozumitelně prezentovat svůj výzkumný záměr,“ upřesnila výběr podpořených žádostí koordinátorka Nadačního fondu Dita Palaščáková.

Přidělené finanční prostředky obdrží studenti na své účty před začátkem semestru a na realizaci svých projektů budou mít následující rok. Kromě podpory excelentní vědy je kladen důraz také na osobní a profesní rozvoj mladých badatelů. „Chceme, aby příspěvek využili i jako příležitost osvojit si či rozvíjet kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na studentovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti samostatného vedení výzkumu či uměleckého záměru, mezinárodní týmové práce a prezentačních dovedností. To považujeme za důležitou výbavu perspektivních vědců a umělců,“ doplnila Palaščáková.

Ze strany České spořitelny jde podle rektora o velkorysou podporu studentských badatelských aktivit. „Nadační fond Univerzity Palackého byl zřízen, aby podpořil mezinárodní rozměr výzkumu studentů naší univerzity. Česká spořitelna dokazuje, že není pouze bankou, ale rovněž institucí, která klade důraz na filantropii a společenskou odpovědnost podnikání,“ uvedl Miller.

Oboustranný přínos partnerství pro celospolečenský rozvoj potvrdila koordinátorka spolupráce České spořitelny s vysokými školami Klára Vyhnánková „Podpora excelentních vědeckých projektů studentů Univerzity Palackého je významným krokem při naplňování našeho dlouhodobého poslání. Vážíme si toho, že díky naší spolupráci s Nadačním fondem bude česká veřejnost obohacena o významné vědecké a umělecké počiny,“ zdůraznila Vyhnánková

Nadační fond Univerzity Palackého je jediným svého druhu v podmínkách českého vysokého školství. Výzvy k rozdělování finanční podpory bude vypisovat v pravidelných intervalech. "Jde o prostředky získané od dárců a partnerů z řad firem či jednotlivců, kteří společně s fondem sdílí vize a cíle týkající se rozvoje mladých talentovaných lidí a celé společnosti,“ potvrdila Palaščáková.

Seznam podpořených projektů ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.