II. kongres České pneumologické společnosti se konal v Olomouci

Vzácným hostem kongresu byl prof. Pirker z Vídně, organizátor nadcházejí Světové konference o plicní rakovině (vpravo).
Foto: Miroslav Vacula
pátek 31. října 2014, 14:37 - Text: (Redakční pošta)

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP organizovala v pořadí druhý kongres, jehož součástí byly v tomto roce i XXIII. moravskoslezské dny pneumologie a XII. Tománkův den bronchologie. Akce navázala tak na novou tradici střídání českých a česko-slovenských pneumologických kongresů. Místem setkání byla Olomouc a pořadatelé využili jak historických tak zcela moderních kongresových prostor a připravili velmi atraktivní program. Kongresu se zúčastnilo téměř 700 účastníků ze 7 zemí a zaznělo přes 200 sdělení v rámci workshopů a round- table diskusí. Garantem odborného programu byla olomoucká Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, jejíž organizační výbor se snažil vytvořit optimální podmínky ať už v Arcibiskupském paláci, Regionálním centru nebo v hotelu Clarion. Využití všech tří prostor se ukázalo jako vysoce funkční a umožnilo rychlou přípravu všech akcí včetně večerního koncertu Anety Langerové. 

Edukační program byl zahájen v Arcibiskupském paláci za účasti pana arcibiskupa Jana Graubnera. Našimi předními odborníky byla přednášena sdělení State of the Art, která se týkala nejčastějších respiračních onemocnění, jako jsou chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma, pneumonie, karcinom plic, tuberkulóza nebo intersticiální plicní nemoci. Zazněla také přednáška o bronchologii věnovaná zakladateli české bronchologie primáři Tománkovi. Přednáška o karcinomu plic byla věnována prof. Šimečkovi a přednáška o intersticiálních nemocech docentu Levinskému. Přednáška o tuberkulóze byla spojena se vzpomínkou na Karla Stýbla - lékaře, který se zřejmě nejvíc ze všech Čechů zapsal do historie boje proti tuberkulóze na světě a v roce 1998 byl navržen na Nobelovu cenu za realizaci účinného léčebného systému DOTS prakticky ve všech zemích světa. Další den kongresu byl odstartován vlastní odborný program a na slavnostním  zahájení zazněly projevy pana  rektora   prof. Mgr. Jaroslava  Millera, M.A. Ph.D, děkana prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.  a ředitele fakultní nemocnice doc. MUDr. Romana Havlíka Ph.D.  Záštitu kongresu převzal i ministr zdravotnictví MUDr. Karel Němeček a představitelé města a kraje Olomouc.

Na odborném programu byl patrný široký záběr současné pneumologie, pro kterou je dnes optimální používat termín „respirační medicína“. V jednotlivých sekcích, které běžely paralelně ve třech sálech, se střídala problematika nových diagnostických a léčebných postupů u nemocí s obstrukcí, respiračních infekcí a nádorů. Zazněla zde řada přednášek o nových lécích u bronchogenního karcinomu a chronické obstrukční nemoci. Bronchologie byla rozdělena do sekcí diagnostické, terapeutické a sekce věnované novým technologiím jako je bronchiální termoplastika nebo zavádění chlopní u emfysemu. Bohatě zastoupené byly sekce hrudní chirurgie, intersticiálních procesů a v Olomouci tradičně i sarkoidózy. Dále se prezentovaly novinky ve spánkové medicíně, cystické fibróze, onemocněních pleury, transplantologii plic, odvykání kouření a tuberkulóze.

 Zahraniční hosté byli požádáni i o sdělení, která se týkala organizace oboru v jednotlivých zemích jako Rakousko (prof. Robert Pirker z Vídně) nebo Itálie (dr. Garasino z Milána). Doc. Engel (Ingolstadt) hovořil o pleuroskopii, Dr.Heinrich (Werk,Roland) se věnoval zdravotním vlivům inhalace endotoxinů v prachových částicích a  zajímavá byla česko-polská studie věnovaná  přenosu tuberkulózy v pohraničí (dr.Zientek). Přínosná byla účast slovenských kolegů včetně předsedy Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti doc. Majera, který ukazoval výsledky bronchologických  bioptických metod při vyšetřování EGFR a ALK  mutací u karcinomu plic.  Na kongresu proběhlo několik sympozií věnovaných novým lékům. Mezi jiným to byl první účinný lék zastavující fibrotizaci u idiopatické plicní fibrózy Esbriet, nové léky u nemalobuněčného karcinomu plic jako ireverzibilní inhibitor tyrozinkinázy EGFR Giotrif  nebo duální inhibitor tyrozinkinázy ALK  Xalkori a dále nové léky pro nemocné s CHOPN jako první fixní kombinace s duálním bronchodilatačním efektem  Ultibro nebo nové anticholinergikum Bretaris.

Velmi navštěvované byly workshopy. Zajímavá byla prezentace nového systému tryskové ventilace TwinStream pro anestezii u bronchoskopie, který je používán v Olomouci jako na prvním bronchologickém  pracovišti v České republice. Přístroj zvyšuje bezpečnost bronchoskopie v kombinaci s modifikovanými rigidními bronchoskopy Reiner, ale lze ho použít i pro flexibilní bronchoskopii. Workshop intervenční bronchologie probíhal s online napojením na bronchoskopický sál ve FN Olomouc a ukázal provádění některých speciálních postupů v běžné praxi. Neobyčejně akční byly workshopy o plicní rehabilitaci nebo inhalačních technikách léčby CHOPN.

Posláním kongresu bylo také vyhlášení evropské iniciativy  Breathe  Clean Air, která chce prezentovat veřejnosti významný vzestup respiračních onemocnění a nutnost jejich prevence a včasné diagnostiky. V rámci této kampaně byla vydána i česká verze knihy Zdraví plic v Evropě, která ukazuje konkrétní varovná čísla o plicních nemocech a je určena laikům, politikům a organizátorům zdravotnictví.

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.