Hvězda světové muzikologie získá čestný doktorát Univerzity Palackého

Michael Beckerman.
Foto: archiv UP
středa 5. listopadu 2014, 07:19 - Text: Martina Šaradínová

Jeden z nejvýznamnějších muzikologů současnosti, specialista na dílo Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka či Bohuslava Martinů a také nadšený obdivovatel a znalec moravské lidové hudby Michael Beckerman z New York University převezme ve středu 12. listopadu čestný doktorát Univerzity Palackého.

Nejvyšší akademické ocenění Beckerman získá za rozvoj muzikologie a přínos pro českou kulturu. S vynikajícím vědcem, pedagogem a umělcem se bude moci setkat i veřejnost.

„Udělení čestného doktorátu profesoru Beckermanovi právě letos není náhodné. V roce, kdy se konají oslavy Roku české hudby, chceme tímto aktem připomenout mimořádný přínos tohoto muzikologa při výzkumu, provozování a propagaci české hudby. Patří k jejím největším znalcům,“ odůvodnil udělení titulu doctor honoris causa prorektor Vít Zouhar.

Prof. Michael Beckerman

Po studiích na Columbia University pobýval několik let v Brně, kde se věnoval výzkumu teoretického díla Leoše Janáčka.

Na University of California (Santa Barbara) založil nadaci na podporu studia české hudby a získal pro ni od sponzorů 350 tisíc dolarů.

O české hudbě proslovil stovky přednášek po celém světě, zorganizoval několik velkých mezinárodních konferencích věnovaných dílu A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů a dalších skladatelů.

Za svou práci získal mimo jiné medaile Společnosti L. Janáčka, A. Dvořáka a B. Martinů, Ministerstva kultury České republiky, Cenu České hudební rady a čestné uznání Parlamentu ČR.

Je členem výboru Českého centra v New Yorku a viceprezidentem americké Dvořákovy společnosti. 

Beckerman buduje úzké vztahy mezi českou a americkou muzikologií od sedmdesátých let. V centru jeho odborného zájmu stojí vedle Janáčka a Dvořáka také Adam Michna z Otradovic, Jaroslav Ježek, Ervin Schulhoff či terezínští autoři. Zorganizoval několik velkých mezinárodních konferencí zaměřených na dílo těchto umělců, české hudbě věnoval šest knih a sborníků, 60 studií a v současné době pracuje na třech knihách.

V Olomouci působil opakovaně

O českém akademickém prostředí má Beckerman dobré povědomí, působil na několika tuzemských vysokých školách. Do Olomouce přijel poprvé v roce 1997 na pozvání katedry muzikologie, naposledy zde přednášel vloni. Jeho akademická éra je spojena především s Washington University, University of California a New York University, kde dlouhá léta působil jako vedoucí katedry hudby. „Svou vysokoškolskou výukou dějin české hudby ovlivnil stovky studentů, z nichž dnes nejméně dvacet přednáší o české hudbě na vysokých školách nejen v USA, ale po celém světě,“ řekl Jan Vičar z katedry muzikologie filozofické fakulty.

Podle Zouhara se ve všestranné osobnosti Beckermana snoubí nejen vědec a pedagog, ale také umělec. Jeho melodram Hiawatha založený na Dvořákově Novosvětské symfonii uvedlo několik amerických orchestrů a jako herec ztvárnil roli Leoše Janáčka v severoamerické premiéře hry Performances od Briana Friela.

S muzikologem může debatovat veřejnost

V Olomouci čeká Beckermana bohatý program, jehož velká část bude přístupná i široké veřejnosti. Zájemci mohou 12. listopadu zavítat především na besedu Davida Hrbka, která se uskuteční v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru. Role tlumočnice se zhostí frontmanka kapely November 2nd Alexandra Langošová.

Americký muzikolog se tentýž den objeví i v publiku při uvedení opery Torso Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara a vystoupí rovněž v panelové diskuzi na téma Budoucnost univerzit spolu s rektorem Jaroslavem Millerem, muzikoložkou Julií Brownovou z University of London či ekonomem Irwinem Collierem z Freie Universität Berlin.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.