17. Vejdovského olomoucký vědecký den

17. Vejdovského olomoucký vědecký den - křest monografie „Diabetická retinopatie“ autorského kolektivu pod vedením doc. MUDr. Tomáše Sosny, CSc. Zleva: MUDr. Pavel Němec (Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha), MUDr. Miroslav Veith (Oční klinika 3. LF UK a FNKV, Praha), prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL), MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UK a FN Hradec Králové), doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. (Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, Oční ambulance Centra diabetologie IKEM, Praha), prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (prezident České vitreoretinální společnosti, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha), doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Oční klinika LF MU a FN Brno), Mgr. Jiří Široký (ředitel a šéfredaktor nakladatelství Axonite CZ s.r.o.).
Foto: Jiří Hrdlička
čtvrtek 14. dubna 2016, 09:04

V sobotu 2. dubna 2016 se v prostorách PF UP uskutečnil 17. Vejdovského olomoucký vědecký den, který každoročně pořádá Oční klinika LF UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod záštitou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti. Sympozium je koncipováno monotematicky. Zabývá se vitreoretinální problematikou (onemocněními sklivce a sítnice). Nosná témata jsou stanovena vždy tři roky dopředu.

Významného setkání předních českých vitreoretinálních specialistů i ostatních oftalmologů se letos zúčastnilo 375 lékařů z celé České republiky, Slovenska a Německa. Během konference, která byla rozdělena do čtyř tematických bloků, zaznělo celkem 36 odborných sdělení. U šesti z nich byli autory pracovníci Oční kliniky LF UP a FNOL.

První dva bloky se zabývaly věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD), onemocněním žluté skvrny, které v rozvinutých zemích postihuje až 20 % populace. V posledních letech se terapeutické možnosti vlhké formy VPMD značně zlepšili. Aktuálně je nejběžnější léčbou opakovaná injekce léčebné látky přímo do sklivce, čímž jsme schopni u mnohých pacientů stabilizovat zrakové funkce, u některých je dokonce i zlepšit. Existuje však stále skupina pacientů, u nichž je tato velmi nákladná léčba (zpravidla více než 100 000 Kč ročně na léčbu jednoho oka) neúčinná a jsou nutné další studie pro zlepšení jejich šance na záchranu centrálního vidění.

Na konci druhého bloku bylo pokřtěno druhé přepracované vydání monografie „Diabetická retinopatie“. Kolektiv autorů pod vedením doc. MUDr. Tomáše Sosny, CSc., v ní předkládá komplexní pohled na danou problematiku, obohacený o nejnovější poznatky nejen z pohledu oftalmologie, ale také diabetologie.

Třetí blok byl věnován problematice maligního melanomu cévnatky. Jedná se o nejčastější nitrooční nádor dospělých. Metastazuje nejčastěji do jater, plic a kostí. Léčebné možnosti závisí na jeho velikosti – na menší nádory (max. 6 x 10 mm) lze aplikovat brachyterapii (našití destičky obsahující radioaktivní zářič na bělimu), dalšími možnostmi jsou protonové záření či stereotaktické záření (LINAC, Leksellův gama nůž, Cyber knife). Pokud je nádor příliš velký, je nutné přistoupit k enukleaci očního bulbu (vynětí oční koule). Při následné péči je velmi důležitá mezioborová spolupráce s onkology.

Tématy čtvrtého bloku byly makulární díra (otvor ve žluté skvrně) a vitreoretinální rozhraní (místo styku sklivce a sítnice). Změny sklivce způsobené jeho stárnutím podmiňují množství různých onemocnění sklivce a sítnice, jejichž nejčastější léčbou je operace (odstranění sklivce a ošetření postižené sítnice). Novou možností léčby chorob vitreoretinálního rozhraní, které jsou způsobené patologickou adhezí sklivce a sítnice v místě žluté skvrny, je injekce ocriplasminu do sklivce. Jedná se o látku podobnou lidskému enzymu plazminu. Dokáže štěpit bílkoviny mezi sklivcem a sítnicí, aniž by došlo k poškození vnitřních vrstev sítnice.

Cenu za nejlepší přednášku v roce 2015 udělovanou Českou vitreoretinální společností autorům do 35 let získala MUDr. Kateřina Manethová, FEBO (Oční klinika ÚVN Praha). Druhé místo obsadil MUDr. Juraj Timkovič (Oční klinika FN Ostrava) a třetí skončila MUDr. Irena Šínová, FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL).

17. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě.

Náš velký dík patří Konferenčnímu servisu UP za příkladnou organizaci sympozia.

MUDr. Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.