Univerzita pomůže Olomouci zmapovat kulturní a kreativní průmysly

Univerzita mapuje kulturní a kreativní průmysly v Olomouci.
Grafika: Žurnál UP
sobota 14. listopadu 2015, 13:00 - Text: red

Univerzita Palackého ve spolupráci s městem Olomouc odstartovala projekt, který v Česku patří mezi unikátní. Pokusí se zevrubně zmapovat kulturní a kreativní průmysly, a získat tak cenná data o tom, v jaké míře se v Olomouci daří divadlům, audiovizuálním tvůrcům, architektům nebo třeba grafickým designérům. 

Vedení univerzity i představitelé města považují oblast kreativních a kulturních průmyslů za velmi slibnou v kontextu současného i budoucího rozvoje města. „Je zřejmé, že kreativní průmysly již dnes přispívají a do budoucna budou patrně ještě ve větší míře přispívat k ekonomickému rozvoji města, mohou hrát významnou roli v oblasti inovací nebo cestovního ruchu a jsou důležitou složkou zaměstnanosti ve městě i v regionu. Proto této oblasti chceme věnovat zvýšenou pozornost a jsme rádi, že město to vidí podobně,“ řekl prorektor UP pro vnější vztahy Petr Bilík.

„Zjištěné informace o počtu aktivních ´kreativců´ i o jejich ekonomickém přínosu pro město a region pak budou sloužit k lepšímu porozumění potřebám daných odvětví a třeba také k lepší a cílenější podpoře aktivit, které ve městě vyvíjejí,“ doplnil náměstek primátora Pavel Urbášek.

Ke stvrzení spolupráce na mapování podepsaly univerzita a město Olomouc memorandum. Třetím partnerem je pražský Institut umění, který posledních několik let pracoval na metodice mapování. „Ta nyní prochází certifikací ministerstva kultury. Olomouc se tak stane prvním městem v Česku, které bude mít zmapované kulturní a kreativní průmysly zcela podle této metodiky,“ dodal Bilík.

Během několika měsíců bude muset zhruba desetičlenný tým pod vedením Radka Palaščáka projít celkem sedmi etapami průzkumu. „První dvě bychom rádi dokončili ještě letos. Nyní půjde především o analytickou část práce, kdy z dostupných databází budeme vytahovat důležitá data o jednotlivých subjektech, firmách, živnostnících nebo příspěvkových a neziskových organizacích působících v mapovaných odvětvích a ověřovat je,“ objasnil Palaščák. Právě verifikace dat je pro další práci velmi důležitá. Rejstříky totiž vykazují poměrně vysokou chybovost. Figuruje v nich spousta subjektů, které už nejsou ekonomicky aktivní. A naopak některé tam mohou chybět nebo být zařazené v jiné kategorii. „Teprve potom se dostaneme ke zjišťování dalších důležitých okolností - například jak se subjekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů podílejí na celkové zaměstnanosti v Olomouci nebo jaký mají pro město ekonomický přínos,“ vypočítal Palaščák.

Z analýzy ale vyplynou i další zjištění, včetně identifikace silných a slabých stránek kulturních a kreativních odvětví nebo překážek, které brání jejich rychlejšímu rozvoji.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.