Studenti katedry slavistiky filozofické fakulty obsadili v celostátní překladatelské soutěži přední místa

Foto: archiv katedry slavistiky FF UP
pátek 3. června 2016, 09:22

Studenti výborně reprezentovali olomouckou rusistiku v překladatelské soutěži. Jejich výkony hodnotili akademici i překladatelé.

Účast v celostátní překladatelské soutěži, kterou pravidelně vyhlašuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze, je pro studenty rusistických oborů prestižní záležitostí. Jednak proto, že předmětem soutěže jsou překlady úryvků z děl předních současných rusky píšících autorů a vyrovnat se s překladem textů soudobé ruské prózy vyžaduje jak výbornou znalost samotného jazyka a jazykový cit, tak orientaci v reáliích v širokých kulturních a historických souvislostech.  Již to je pro mladé překladatele velká výzva. Dalším důvodem je to, že soutěž je otevřená všem zájemcům z České republiky a studenti tak poměřují své síly i s profesionálními překladateli. A v neposlední řadě je to i zajímavé finanční ohodnocení autorů nejlepších překladů. Ovšem nejlákavější je pro účastníky nabídka smlouvy na překlad celého díla a jeho oficiální vydání v některém z předních českých nakladatelství.

I v letošním roce studenti olomoucké katedry slavistiky ze soutěže přivezli výborné umístění. Studentka doktorského studia Jaroslava Janečková získala v konkurenci 66 soutěžních překladů 22 překladatelů první místo a smlouvu na překlad s brněnským nakladatelstvím Host, studentka doktorského studia Kateřina Nosková se umístila jako třetí. Překlady studentek magisterského studia Kateřiny Obořilové, Petry Šnajdárkové a Barbory Šromové byly oceněny čestným uznáním. Také další olomoucké účastnice soutěže Bohdana Ljubenko, Gordana Mikešová, Jitka Studená a Petra Zahradníčková obstály velmi dobře, i když se na ně ocenění nedostalo. Překladatelské výkony hodnotila sedmičlenná porota složená z odborníků z akademické i praktické překladatelské sféry.

Mladým překladatelům za výbornou reprezentaci olomoucké rusistiky upřímně blahopřejeme a přejeme jim, ať se jim v této oblasti daří i v budoucnu.

Doc. Zdeňka Vychodilová, katedra slavistiky FFUP


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.