Profesor Jiří Černý slaví osmdesátiny

Foto: archiv katedry romanistiky FF UP
sobota 27. února 2016, 16:02

Prof. PhDr. Jiří Černý, CSc., přední český hispanista a lingvista působící na katedře romanistiky FF UP, oslaví 29. února osmdesátiny. Rádi bychom této výjimečné příležitosti využili nejen ke gratulacím, ale i k připomenutí jeho mimořádné akademické dráhy.

Jiří Černý vystudoval ruskou a španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolutoriu v roce 1959 pracoval několik let jako lektor českého jazyka pro zahraniční studenty v Mariánských Lázních a jeden rok jako překladatel a tlumočník v Havaně. V roce 1963 se vrátil na katedru romanistiky FF UP, odkud po pozastavení programu španělské filologie v roce 1972 přešel na katedru bohemistiky. V roce 1989 se vrátil na rekonstituovanou katedru romanistiky, kterou ve dl až do roku 2009. V té době zde bylo obnoveno studium španělské filologie a studijní nabídka se rozšířila také o italianistiku a lusitanistiku. V roce 1993 byl Černý jmenován docentem a v roce 1998 profesorem.

Černého vědecké a pedagogické aktivity však výrazně přesahují české hranice, významně například přispěl k rozvoji hispanistiky v Polsku. Nejvýznačnější však bylo jeho působení n a Univerzitě Marie Curie-Skłodowské v Lublinu (1975­–81), kde pomáhal zakládat tamní hispanistiku a za svou práci byl v roce 2003 oceněn titulem čestného profesora. V letech 1984 až 1986 přednášel i na Slezské univerzitě v Katovicích a v roce 2004 na Univerzitě v Bielsku-Białe.

Podobně významné byly jeho aktivity ve Španělsku, kde během působení na Univerzitě v G ranadě v letech 1995 až 1996 založil českou sekci studia slovanské filologie. V následujících letech se do Granady často vracel jako přednášející v rámci doktorského studia. V letech 2001 až 2005 pak pomáhal konsolidovat studium hispanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Kromě toho přednášel na dalších univerzitách ve Španělsku, Portugalsku, Polsku, Mexiku, Chile, Brazílii, Spojených státech a na Kubě. V roce 2003 mu španělský král udělil Řád Isab ely Katolické, výjimečné uznání jeho úsilí o prohlubování vztahů mezi Španělskem a Českou republikou.

Ve své vědecké činnosti se Černý věnoval řadě témat z oblasti obecné a španělské lingvistiky. Jedním z jeho klíčových děl jsou Dějiny lingvistiky, které vyšly v řadě vydání (1975–1989; 1985–1986; 1996; 2005) včetně španělského (1998). Španělského vydání se v roce 2002 dočkal i jeho Úvod do studia jazyka (1998; 2008), oblíbený me zi studenty díky svému přístupnému stylu a schopnosti podat názorně i složitá a abstraktní témata. Černý je též editorem a hlavním autorem encyklopedického díla Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky (2008). Vedle toho publikoval knihu Sémiotika (2004, ve spolupráci s J. Holešem) a učebnici španělské morfologie (2000; 2008). Ve svých odborných studiích se zabýval řadou témat, zejména z oblasti španělské morfologie (především systémem španělského slovesa) a španělštiny v Latinské Americe.

Vedle dalších aktivit nelze opomenout jeho působení jako šéfredaktora a jednoho z hlavních editorů Romanica Olomucensia (do r. 2013). Obdiv si zasluhují jeho velké organizační schopnosti, které se projevily nejen při budování výše zmíněných pracovišť a oborů (mimochodem významně přispěl i při zakládání kateder klasické filologie a asijských studií na FF UP), ale také veškeré aktivity ve prospěch studentů a mladších kolegů, jako např. časné zapojení katedry romanistiky do programů Tempus (později Sokrates a Erasmus) se širokou škálou partnerských univerzit nebo vytvoření stipendijního programu „Latinská Amerika“, financovaného Charlesem Merrillem Jr. na podporu studia a výzkumu spojeného s Latinskou Amerikou.

Velmi si vážíme toho, že se můžeme počítat mezi jeho žáky a kolegy a že při této výjimečné příležitosti můžeme vyjádřit obdiv k jeho mnohovrstevnatému dílu, které ještě zdaleka není dovršeno. Vzhledem k datu profesor Černý slaví narozeniny vla stně teprve podvacáté, a spíše tomuto věku odpovídá jeho elán a množství jeho vědeckých i pedagogických aktivit.  V posledních letech je to zejména intenzivní práce na Španělsko-českém slovníku amerikanismů, jehož první dva díly vyšly v letech 2012 a 2013 a jehož dokončení plánuje v roce 2017. Přejeme, aby tento i všechny jeho další plány došly úspěšného naplnění.

Lenka Zajícová, Katedra romanistiky FF UP

  


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.