Olomoucká léta profesora Jiřího Sehnala

Profesor Jiří Sehnal při převzetí dekretu emeritní profesury v roce 2013.
Foto: Pavel Konečný
středa 3. února 2016, 10:45

V těchto dnech oslavuje své půlkulaté jubileum emeritní profesor Univerzity Palackého Jiří Sehnal (narozen 15. února 1931 v Radslavicích u Přerova).

Absolvoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě UP, v letech 1955–1958 působil jako pracovník oddělení katalogizace Univerzitní knihovny v Olomouci a poté od roku 1958 jako knihovník Výzkumného ústavu zelinářského ČS AZV v Olomouci.

Od roku 1964 byl zaměstnán jako odborný asistent oddělení dějin hudby Moravského muzea v Brně a v letech 1978–1994 jako vedoucí tohoto oddělení. Počátkem devadesátých let externě vyučoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde byl jmenován profesorem. Na katedře muzikologie Filozofické fakulty UP v Olomouci přednášel od poloviny devadesátých let a také se intenzivně podílel na řešení grantových projektů, zejména Morava a svět (2007–2013).

Cítím se poctěn, že jsem byl svědkem toho, jak v trojúhelníku Olomouc-Kroměříž-Brno, vymezujícím hlavní Sehnalova badatelská působiště, došlo v posledním období k vychýlení ve prospěch olomoucké hudební vědy. Na katedře muzikologie profesor Sehnal inspiroval mnohé studenty a formoval své pokračovatele, kterými alespoň částí svých aktivit jsou Lucie Brázdová, Jitka Kocůrková, Petr Lyko, Jana Spáčilová a Eva Vičarová. 

S Olomoucí bylo tematicky spjato první velké Sehnalovo dílo Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století, v posledním období byla Univerzita Palackého vydavatelem jeho sedmi knižních a notových publikací týkajících se barokní hudby a varhanářství na Moravě, P. J. Vejvanovského, Adama Michny z Otradovic, Ph. J. Rittlera aj.

 Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., je nejen autor rozsáhlého vědeckého díla, ale je to v současnosti i nejuznávanější český hudební historik v zahraničí. Svými regionalistickými výzkumy navíc naznačuje, že podobně jako v případě hereckých rolí, ani v oblasti hudební historiografie „není malých témat“.

Prof. Jan Vičar, katedra muzikologie FF UP

Text je součástí redakční pošty, neprošel úpravou redakce.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.