Američtí studenti již po desáté na PdF

pondělí 8. června 2015, 07:55 - Text: (Redakční pošta)

Již se stalo téměř tradicí, že každým rokem v měsíci květnu navštíví Univerzitu Palackého v Olomouci skupina dvaceti amerických vysokoškolských studentů i se svými lektory a profesory. Letošní rok to bylo již po desáté, co strávili měsíční studijní pobyt studenti z Valdosta State University ze státu Georgia (USA) na naší Alma mater. Jako vždy se základnou pro výuku a další činnosti stala Pedagogická fakulta UP Olomouc, která americkým studentům a jejím profesorům poskytuje výukové prostory s potřebným technickým vybavením. Mezinárodní spolupráce je podporována v rámci dlouhodobého záměru fakulty v oblastech internacionalizace a excelence, kde je kladen důraz na vzdělávací i vědecko-výzkumné aktivity mezinárodního charakteru.

Nosnou částí vzájemné spolupráce představuje výuka psychologických disciplín, které američtí studenti absolvují se svými lektory a profesory a dalšími pracovníky Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP.Američtí studenti mají možnost výběru z několika psychologických disciplín, jako je Developmental Psychology, Industrial-Organizational Psychology, Abnormal Psychology, History of Psychology, Personality Psychology a Special Topics. Nedílnou součástí tohoto výukového bloku je také předmět Czech Cultural Studies zahrnující demografické, historické a kulturní aspekty České republiky.

Celkový výukový program je rozšířen o odborné exkurze různých institucí, které tak názorně doplňují teoretické poznatky získané v jednotlivých předmětech. Letošní rok se američtí studenti měli možnost seznámit se systémem psychiatrické péče v ČR a to přímo návštěvou Psychiatrické kliniky FN Olomouc, dále navštívili olomoucké P-centrum, školu pro sluchově postižené a měli možnost interaktivně se podílet na výuce anglického jazyka Slovanského gymnázia. Rovněž studenti i jejich profesoři navštívili psychiatrickou léčebnu v Kroměříži, kde se jich ujal osobně pan profesor Kratochvíl a jako vždy s vitalitou a ochotou jemu vlastní jim přiblížil práci klinického psychologa, psychoterapeuta a hypnoterapeuta v kontextu českého prostředí.

V rámci volnočasových aktivit je pro studenty vždy připraven bohatý program. Letos opět navštívili rodiště i dům Sigmunda Freuda v Příboře, Lednicko-valtický areál, polský Krakow, rakouskou Vídeň i stověžatou Prahu.

Jako ocenění naší práce a vzájemné spolupráce považujeme osobní pozvání od rektora UP pana prof. Millera, který předal panu prof. Roberta Bauerovi, zakladateli tohoto programu, medaili za dlouhodobou spolupráci a podporu kooperace mezi Univerzitou Palackého a Valdostou State University. Tohoto setkání se zúčastnil také nový koordinátor tohoto programu Doc. Steven Kohn a koordinátorka projektu z PdF Dr. Jana Kvintová. Toto setkání i podpora programu z obou univerzit slibuje nejen další úspěšné pokračování tohoto projektu, ale i možnosti dalších společných vědecko-výzkumných aktivit, které již v současné době započali.  

Realizace celého projektu je vždy organizačně náročná a prakticky další ročník mezinárodní mobility amerických studentů a jejich pobytu na naší univerzitě se začíná připravovat již v současnosti. Náš může těšit velké množství pozitivních reakcí a ohlasů na celý průběh pobytu a již nyní se tak těšíme na další návštěvu amerických studentů na naší Alma mater v příštím roce.

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.