Týden středoškolských studentů na PřF UP v Olomouci

Očkování agaru odebranými vzorky vody.
Foto: Vlastimil Kostkan
čtvrtek 13. března 2014, 13:38 - Text: (Redakční pošta)

V únoru letošního roku připravila Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s konzultační firmou Conbios týdenní intenzivní stáž pro skupinu studentů Střední školy technické a zemědělské z Nového Jičína, která je partnerskou střední školou Přírodovědecké fakulty. Celá stáž proběhla v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jehož nositelem je jičínská střední škola.

Středoškolští studenti strávili na olomoucké univerzitě druhý únorový týden, během něhož si vyzkoušeli řadu metod moderního vědeckého výzkumu v biologii. Na podobné praktické ukázky nebývá během omezené výuky na středních školách čas, školám chybí potřebné vybavení i pedagogičtí pracovníci. Jičínští studenti třetího ročníku byli navíc z řad těch, kteří se zajímají o ochranu přírody i nad rámec běžné výuky a do budoucna uvažují o studiu na vysoké škole. 

Studenti byli rozděleni do čtyř skupin podle předem připravených tematických okruhů, které byly zaměřeny na problémy zemědělské krajiny, lužního lesa, malých hanáckých „tropů“ (tedy tropických skleníků) a řek. 

Lektoři z PřF seznámili studenty nejen se specifickými výzkumnými metodami, ale také ukázali, jak takové metody lze aplikovat v nejrůznějších situacích. Dr. Hekera představil studentům metody chemických rozborů vody a půd; tématu mikrobiologických analýz vč. odběru vzorků se věnovaly Dr. Iva Buriánková a Dr. Lenka Brablcová ve spolupráci s botaničkou doc. Michaelou Sedlářovou. Metody odběru bentosu a edafonu a determinaci nalezených druhů studentům předvedli Mgr. Radim Gabriš, Mgr. Zdeněk Mačát a Dr. Ivan Tuf. Dr. Jan Losík a Dr. Vlastimil Kostkan společně seznámili studenty s tématem monitoringu savců v terénu (radiotelemetrie malých hlodavců a mapování pobytových stop bobra evropského) i metodou zjišťování početností populací „capture-mark-recapture“ (odchyt – označení – zpětný odchyt). 

V průběhu celého týdne byla pro studenty zajištěna nejen odborná výuka, ale také kulturní program (prohlídka skleníků, návštěva divadla, setkání se studenty Katedry ekologie a ŽP). 

Celý týden byl zakončen páteční „konferencí", na které středoškolští studenti představili výsledky své práce žákům základních škol (partnerských pro SŠ Nový Jičín) a také jim prakticky předvedli některé výzkumné metody, které se naučili. Velký zájem vzbudila např. metoda radiotelemetrického sledování hlodavců. Demonstrované metody byly zajímavé nejen pro přítomné žáky, ale také pro jejich učitelský doprovod. Učitelé základních škol vše se zájmem sledovali a aktivně se zapojili do praktických ukázek. Také pro ně byly představované metody mnohdy novinkou, zajímavým oživením a snad také přínosem pro další výuku. Kromě toho, středoškoláci provedli žáky základních škol laboratořemi, kde celý týden pracovali. Cílem akce bylo zvýšit zájem žáků základních i středních škol o studium přírodovědných oborů, především biologie a chemie. 

Odezva se strany studentů Střední školy technické a zemědělské z Nového Jičína byla i přes náročnost programu velmi pozitivní, a proto je již v současné době v jednání opakování akce v roce 2015. Doufejme, že se v některých studentech podařilo v průběhu jejich „vědecké stáže“ na Univerzitě Palackého vzbudit opravdový zájem o vědu a za rok je přivítáme v řadách studentů, třeba zrovna Katedry ekologie a životního prostředí. 

Jana Laciná (Conbios)
Emil Tkadlec (KEŽP PřF)


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.