Univerzita posílila v Učené společnosti, novým členem je Radek Zbořil

Profesor Radek Zbořil při jedné z popularizačních přednášek.
Foto: Viktor Čáp
středa 8. července 2015, 12:16 - Text: Martina Šaradínová

Novým členem Učené společnosti České republiky, která sdružuje nejvýznamnější vědce působící v tuzemsku, se stal chemik a ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů přírodovědecké fakulty Radek Zbořil. Vedle anglisty Josefa Jařaba je v současné době teprve druhým řádným členem tohoto prestižního sdružení, který zastupuje výhradně olomouckou univerzitu.

„Samozřejmě každé ocenění člověka potěší. Jsou však dva důvody, proč si zvolení členem Učené společnosti obzvlášť vážím. Především je to ocenění od kolegů, což je nejen ve vědě, ale i ve sportu nebo kultuře, vnímáno jako nejobjektivnější výpověď o kvalitě vaší práce. A také je to jakési zhodnocení dlouhodobé činnosti na poli vědy a výzkumu, nelze ho spojovat s jednotlivými, třeba i zásadními pracemi nebo objevy,“ řekl Zbořil.

Profesor v oboru fyzikální chemie se věnuje výzkumu v oblasti materiálové chemie a nanotechnologií. Zabývá se zejména vývojem nanomateriálů na bázi uhlíku, železa a stříbra pro ekologické, medicínské a průmyslové aplikace. Patří k nejcitovanějším tuzemským vědcům, napsal více než 280 vědeckých prací a desítky kapitol v knihách publikovaných například Americkou chemickou společností nebo Americkým institutem fyziky. Jeho práce získaly přes 7000 citací. V roce 2011 obdržel Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, nedávno převzal Cenu města Olomouce.

„Jeho velký a moderní vědecký záběr, vynikající učitelská činnost, organizační schopnosti a mezinárodní styky z něj udělaly přední osobnost, jíž bylo členství nabídnuto. Věřím, že bude aktivním členem Učené společnosti a pomůže nejen naplnit její poslání, ale bude i hledat nové výzvy pro její práci,“ řekl o olomouckém vědci místopředseda Učené společnosti Zdeněk Havlas.

Členy jsou i profesoři Peřina, Hobza a Doležel

Na Univerzitě Palackého působí i další významní členové Učené společnosti – fyzik Jan Peřina (nyní emeritní člen Učené společnosti ČR), chemik Pavel Hobza a botanik Jaroslav Doležel. Ti ale současně jsou nebo byli pracovníky některého z ústavů Akademie věd ČR.

Novou olomouckou posilu vítá také další člen Učené společnosti, brněnský chemik Jiří Šponer. „Považuji kolegu Zbořila za jednoho z absolutně nejlepších tuzemských vědců. Takový se objeví možná jednou za desetiletí. Je ukázkou kombinace špičkového základního a aplikovaného výzkumu, navíc má neuvěřitelnou schopnost propojit vědeckou práci s efektivním managementem. Jeho členství v Učené společnosti pro ni bude nepochybně velmi přínosné,“ uvedl Šponer.

Učená společnost se rozrostla a omladila 

Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. U jejího zrodu stálo 36 členů Nadace pro obnovu Učené společnosti. Cílem vědců v čele s Otto Wichterlem bylo založit novou organizaci, která bude reprezentovat českou vědu a navazovat na její nejlepší tradice. Donedávna měla Učená společnost 93 členů řádných, 42 členů čestných a devět členů emeritních. Na XXI. valném shromáždění v květnu ale bylo zvoleno devět nových řádných členů a pět zahraničních.

„Takto rozsáhlá dovolba se neuskutečnila již řadu let a letos byla umožněna změnou Statutu Učené společnosti a zavedením emeritního členství. Učená společnost tak výrazně omladila. Přijetí nových členů odráží fakt, že v české vědě se výrazně prosazují nové výrazné osobnosti a je ctí Učené společnosti přijmout je do svých řad,“ doplnil Havlas.

Posláním Učené společnosti je podporovat vědu, zvyšovat její prestiž a šířit její výsledky na veřejnosti. K jejím úkolům patří i rozvíjení mezioborové spolupráce. Společnost pořádá pravidelné přednášky, vyjadřuje se k problémům postavení vědy ve společnosti. Oceňuje nejen profesionální vědce, ale také například středoškolské studenty.

 

 

 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.