Martina Miková získala Cenu ministra školství pro vynikající studenty

Laureátka Ceny ministra školství Martina Miková (druhá zprava).
Fotogalerie: MŠMT
úterý 25. listopadu 2014, 11:43 - Text: Velena Mazochová

Jednu z osmi letošních Cen ministra školství pro vynikající studenty za rok 2014 obdržela doktorandka katedry optiky Martina Miková. Převzala ji při slavnostním vyhlášení v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

Prestižní ocenění získala olomoucká doktorandka za svou vědeckou práci publikovanou v impaktovaných mezinárodních časopisech. Díky svým výjimečným výsledkům byla jako jediná oceněna ještě před absolvováním doktorského studia.

„Martina Miková se dlouhodobě věnuje experimentálnímu optickému kvantovému zpracování informace. Je spoluautorkou devíti publikací v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech včetně dvou publikací v Physical Review Letters,“ představil na slavnostním setkání studentku prorektor Miroslav Mašláň.

Těší se do laboratoře

Od dob psaní své diplomové práce se Miková zabývá kvantovou informací nesenou jednotlivými částicemi světla –  fotony. „V olomoucké laboratoři realizovala s využitím vláknové technologie několik kvantově informačních protokolů. Demonstrovala například fyzikální limit přenosu fáze mezi kvantovými bity, přičemž jeden takový kvantově optický tranzistor v laboratoři úspěšně postavila,“ uvedl Miroslav Ježek z katedry optiky.

Oceněnou studentku motivuje především nadšení pro obor. „Jsem ráda, že jsem se dostala k tak zajímavé práci. Nejvíc mě baví postavit fungující fyzikální systém ze stavebnice za pár milionů, který produkuje zajímavé a často překvapivé výsledky," vysvětlila Miková. Nyní se těší, že se po složení nejbližší zkoušky bude opět moci zavřít do temné laboratoře ke svým experimentům.

Úspěšná laureátka

Martina Miková získala dvakrát ocenění v soutěži matematiků a fyziků O cenu Milana Odehnala a úspěšná byla rovněž v soutěžích o Cenu děkana přírodovědecké fakulty a o Cenu rektora UP. V roce 2010 vytvořila v projektu Hýčkejte svou Alma mater dřevěnou plastiku, která dodnes zdobí vestibul čtvrtého patra nové budovy přírodovědecké fakulty na Envelopě.

Cenu ministra za rok 2014 spolu s ní převzalo od náměstka ministra pro vysoké školství a výzkum Jaromíra Vebera dalších sedm studentů českých vysokých škol. Vedle Univerzity Palackého má své letošní laureáty také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-technologická, České vysoké učení technické a Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Slavnostní vyhlášení cen proběhlo v Praze 18. listopadu.

Cena ministra školství je udělována vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Ocenění mohou obdržet také studenti či absolventi za mimořádný čin, kterým prokázali občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Cena je spojena s finanční odměnou v hodnotě do 25 tisíc korun. Návrhy na udělení Ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.