Anorganici patentovali další dvě skupiny látek s vysokým protinádorovým účinkem

Ilustrační foto: archiv katedry anorganické chemie
úterý 8. prosince 2015, 07:07 - Text: Martina Šaradínová

Vědci z přírodovědecké fakulty vyvinuli další protinádorové sloučeniny na bázi komplexů platiny, které jsou účinnější než dosud využívaná léčiva z této skupiny chemoterapeutik, mají méně vedlejších nežádoucích účinků a dokáží překonat rezistenci nádorů vůči léčivu cisplatina. Úsilí vědců korunovalo nedávné udělení národních patentů (CZ 305374 a CZ 305411) pro dvě skupiny platnatých komplexů.

„První skupinu reprezentují platnaté dijodido-komplexy s deriváty 7-azaindolu. Tyto látky působí širokospektrálně, tedy na více typů nádorů. Zejména pak na buňky prsního karcinomu, osteosarkomu, maligního melanomu a karcinomů vaječníků, prostaty, plic a děložního čípku. Protinádorovou aktivitu cisplatiny, dnes nejužívanějšího chemoterapeutika na bázi platiny, překonávají až desetinásobně,“ řekl vedoucí výzkumného týmu Zdeněk Trávníček. Dalšími spolupůvodci patentů jsou také Zdeněk Dvořák, Radka Křikavová a Pavel Štarha.

Druhou skupinu látek s výrazným protinádorovým účinkem tvoří dichlorido-platnaté komplexy s deriváty rostlinného hormonu kinetinu, které projevily výraznou protinádorovou aktivitu zejména vůči buňkám maligního melanomu a karcinomu vaječníků. Nově udělené patenty tematicky navazují na nedávno získaný evropský patent, jenž řešil obdobnou problematiku, ale na sloučeninách jiného složení.

V uplynulých šesti letech získala Univerzita Palackého díky činnosti skupiny profesora Trávníčka již jedenáct národních patentů a jeden evropský patent. Ty poskytují právní ochranu pro případné využití biologicky aktivních komplexních sloučenin jako léčiv závažných nemocí, například různých druhů rakoviny nebo zánětlivých onemocnění.

„Udělení patentů je nejen potvrzením reálné aplikovatelnosti výsledků základního výzkumu realizovaného ve spolupráci katedry anorganické chemie, katedry buněčné biologie a genetiky a oddělení Biologicky aktivních komplexů a molekulových magnetů RCPTM, ale také přispívá k budování silné pozice přírodovědecké fakulty v aplikovaném výzkumu,“ doplnil profesor Trávníček. Dominantní postavení olomoucké přírodovědecké fakulty mezi vědeckými institucemi, které se věnují aplikovanému výzkumu v oblasti chemie, potvrdila i Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014. Dokument byl podkladem pro jednání české vlády a hodnotil stav tuzemské vědy v letech 2010 až 2014. Badatelé pod vedením profesora Trávníčka přispěli v kategorii patentů téměř 20 procenty všech výsledků (8 ze 43) a v kategorii užitných vzorů více jak 50 procenty (8 z 15) všech započtených výsledků vykazovaných za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v uvedeném období.

 

 

 

 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.