Když si hrají, učí se

Inspirace badatelskou výukou na pedagogické fakultě.
Foto:Milada Hronová
čtvrtek 11. září 2014, 07:50 - Text: Milada Hronová

Postav si aligátora, pomocí jednoduchého programu mu „vdechni život“ a pozoruj, co se děje. Pedagogická fakulta inspiruje učitele základních škol k badatelsky orientované výuce. Zajímavou pomůckou je stavebnice Lego.

Pedagogická fakulta připravila pro učitele základních škol pracovní setkání, zaměřené na to, jak ve výuce využít klasickou stavebnici na bázi lega. Její výjimečnost spočívá v tom, že jsou do ní integrovány moderní informační a komunikační technologie. Inspirace míří především do výuky obecně technických předmětů.  

 „Učitelé nepředávají žákům prostřednictvím moderních pomůcek hotové informace, pouze navozují situace, ve kterých žáky motivují k přemýšlení, objevování vazeb, příčin a následků, čímž podporují jejich tvořivost. Žáci sami přicházejí na to, že k řešení daného problému většinou vede několik cest,“ uvedl Martin Havelka z katedry technické a informační výchovy. Pro takto orientovanou výuku nabídl učitelům stavebnici Lego WeDo, která je zaměřena na edukační sféru.

Havelka zdůraznil, že v badatelsky orientované výuce se děti vzdělávají hrou. Práce s konstrukční stavebnicí odpovídá pojetí výuky prvního stupně základních škol. „Žák zhlédne krátké motivační video s problémovou situací. O ní pak společně s učitelem i spolužáky hovoří, přičemž se všichni snaží danou situaci vidět z  více úhlů,“ vysvětlil Havelka. Podle něj tyto pohledy umožňují komplexnější mezipředmětové propojení.

„Když pak hovor vyústí v konkrétní problém, přijde na řadu stavebnice. Viděl jsem například animaci, kde člověku spadla čepice a sestavený aligátor ji pokousal,“ popsal Havelka. Žáci sestavili podle návodu aligátora, propojili jej s informační a komunikační technologií, v níž vytvořili poměrně jednoduchý program, a aligátorovi vdechli život. 

Sestavit takový program je Havelky jednoduché. Žáci pouze řadí ikony za sebe podle toho, jakou činnost bude aligátor ve výsledku vyvíjet. „Nenásilně se tak učí uvažovat o příčinách i důsledcích jednání. Učí se pochopit, jak věci pracují, co se v modelu děje, když simuluje činnost. Pro děti jsou to přirozené aktivity,“ řekl Havelka. Považuje za vhodné začít s takovou výukou od nejútlejšího věku.

 „Vidím velký přínos v takto pojaté výuce v předmětech jako jsou matematika, informatika i fyzika. Rozvíjejí technické myšlení,“ uvedla vyučující na Základní škole Rožňavská Klára Andrýsková. Během odpoledne v laboratoři katedry technické a informační výchovy sestavila ptáčka, který se otáčel v různých rychlostech a vydával zvuky.  „Žáka by tento postup vedl k zamyšlení nad různými funkcemi a posloupnostmi. Vše by mělo fungovat v nějakém systému a takto jej názorně a logicky pochopí,“ dodala Andrýsková.

Badatelsky orientovaná výuka je Andrýskové ale finančně náročnější a rozpočty základní škol na ni většinou nemají finance. 

Na pedagogické fakultě se s badatelsky orientovanou výukou seznamují studenti primární pedagogiky i studenti oboru technická a informační výchova.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.